Надіслати заявку на запис

Політика конфіденційності

Головна / Політика конфіденційності

Політика конфіденційності, розроблена для мережі медичних центрів «Родина» (надалі — Центр «Родина»), визначає правила та умови використання інтернет сайту https://rodyna-medical.com.ua й Програм для мобільних пристроїв при користуванні https://rodyna-medical.com.ua та для доступу в Персональний кабінет.

Політика конфіденційності розроблена у повній відповідності до чинного законодавства України, а саме до Законів України «Про інформацію», «Про Захист персональних даних», а також відповідно до Постанови КМУ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці», відповідних Положень Господарського й Цивільного Кодексів України.

Політика конфіденційності розроблена й затверджена для охорони, захисту персональних даних та конфіденційної інформації користувачів Сайту та клієнтів Центру «Родина». Також Політика конфіденційності захищає конфіденційну інформацію, власником якої є Центр «Родина» та якою він розпоряджається, надає, передає, регулює доступ.

Політика конфіденційності поширюється на кожного користувача https://rodyna-medical.com.ua — на того, хто має обліковий запис та на тих, хто не має зареєстрованого облікового запису на Сайті Центру «Родина». При цьому «обліковим записом» вважається сукупність інформації про клієнта (користувача), дані авторизації (індивідуальний логін, пароль).

Терміни

 1. Персональні дані — це відомості або сукупність відомостей про особу (фізичну, юридичну), яка ідентифікована на Сайті чи може бути ідентифікованою.
 2. Конфіденційна інформація — відомості, якими володіють, розпоряджаються, користуються фізичні чи юридичні особи. Поширення конфіденційної інформації відбувається за бажанням цих осіб та відповідно до передбачених ними умов.
 3. Конфіденційність інформації — збереження, захист наданих Клієнтом персональних даних від несанкціонованого розголошення, використання, ознайомлення, інших неправомірних дій.
 4. Режим конфіденційності — технічні, організаційні, медичні, правові, інші заходи, призначені для захисту конфіденційної інформації.
 5. Власник конфіденційної інформації — особа, яка на законних підставах володіє персональними даними, які є конфіденційними та яка встановила обмеження доступу до цих даних й визначила режим конфіденційності.
 6. Доступ до конфіденційної інформації — це ознайомлення з персональними даними окремих осіб, що відбувається за згодою власника конфіденційної інформації чи на інших законних підставах.
 7. Клієнт Центру «Родина» — фізична чи юридична особа, віком від 18 років, яка є дієздатною, під час реєстрації на https://rodyna-medical.com.ua повністю прийняла всі умови Політики конфіденційності, володіє індивідуальним логіном та паролем, має Обліковий запис на https://rodyna-medical.com.ua.
 8. Контрагент — сторона, якій власник конфіденційної інформації передає персональні дані за умов збереження та захисту конфіденційності.
 9. Центр «Родина» — мережа медичних центрів «Родина», включаючи всі підрозділи.
 10. Сайт — інтернет ресурс https://rodyna-medical.com.ua, що знаходиться у власності та під керівництвом Центру «Родина».
 11. Програми — програмне забезпечення та/або комп’ютерна програма, що знаходиться під контролем Центру «Родина», якими можливо користуватись з мобільних пристроїв (планшетів, смартфонів, інших пристроїв). Програми розповсюджуються на умовах публічної оферти, яка надає приєднаним особам безоплатний дозвіл на використання Програм за їх призначенням.
 12. Передача конфіденційної інформації — передача персональних даних та інформації, яка є конфіденційною й зафіксованою на https://rodyna-medical.com.ua власником або власниками Сайту за умов виконання режиму конфіденційності.
 13. Надання конфіденційної інформації — надання, передача інформації, зафіксованої на https://rodyna-medical.com.ua, органам влади, державним органам з метою виконання державних функцій, на законних підставах.
 14. Розголошення конфіденційної інформації — дія чи бездіяльність, через яку конфіденційна інформація стає відомою третім особам без дозволу та згоди власника, всупереч умовам цивільноправового договору. Розголошення може бути усним, письмовим, таким, що виконується з застосуванням технічних засобів.

Конфіденційна інформація

Відомості, які вважаються конфіденційною інформацією, наступні:

 1. Надані Клієнтом персональні дані, які передаються під час реєстрації на https://rodyna-medical.com.ua або при залишанні коментарів (ім’я, прізвище, номер телефону, адреса електронної поштової скриньки).
 2. Дані, які автоматично передаються при відвідуванні Сайту — ІР-адреса, дані про браузер, адреса інтернет ресурсу, з якого був виконаний вхід, тривалість перебування на Сайті.
 3. Дані про звернення Клієнта по медичну допомогу, результати виконаних лабораторних досліджень, інформація про стан здоров’я Клієнта, що за умовами чинного законодавства України вважається конфіденційною.

Режим конфіденційності

Після згоди Клієнта під час реєстрації на Сайті на збір, обробку, поширення, надання доступу на конфіденційну інформацію, Режим конфіденційності вважається встановленим та забезпечує:

 • затвердження Політики конфіденційності;
 • обмеження доступу інших осіб до конфіденційної інформації;
 • контроль, дотримання порядку збереження конфіденційної інформації.

При використанні Сайту та Програм, Клієнт автоматично погоджується на надання згоди на збір, обробку, використання, поширення, надання доступу третім особам на законних підставах персональних даних про:

 • вік, стать, склад сім’ї, родинний стан;
 • фактичне та юридично зареєстроване проживання;
 • перебування на військовому обліку;
 • присвоєння ІНПП;
 • електронні біографічні довідки, телефонні номери, фотографії;
 • стан здоров’я в визначених чинним законодавством межах.

Права та обов’язки Клієнта

Клієнт має право:

 1. Користування всіма технічними можливостями https://rodyna-medical.com.ua та Програмами.
 2. Доступ до розміщеної на Сайті та у Програмах публічної інформації.
 3. Збереження, захист конфіденційної інформації.
 4. Використання публічної інформації, розміщеної на Сайті та у Програмах, з особистою та/або некомерційною метою.

Зобов’язання Клієнта:

 1. Вказання та розміщення достовірних персональних даних на Сайті під час реєстрації.
 2. Використання Сайту та Програм лише з метою, що не суперечить угоді між Клієнтом та Центром «Родина», чинним нормам законодавства України, нормам та принципам моралі й розумності.
 3. Несення відповідальності перед третіми особами за власні дії чи бездію при використанні Сайту, Програм.
 4. Самостійне та таке, що здійснюється власним коштом врегулювання претензій від третіх осіб, пов’язаних з діями чи бездією Клієнта під час користування Сайтом, Програмами.

Клієнту забороняється:

 1. Вчинення дій, які призводять до введення третіх осіб (користувачів) в оману.
 2. Розпалювання расових, міжнаціональних, релігійних ворожнеч.
 3. Реєстрація облікового запису на Сайті від третьої чи замість іншої особи.
 4. Вчинення дій, що призводять до порушення гідності, честі, свободи, прав інших осіб.
 5. Надання в користування особистого облікового запису з логіном, паролем третім особам.
 6. Розміщення на Сайті матеріалів образливого, рекламного, порнографічного, еротичного характеру.
 7. Розміщення на Сайті інформації, що порушує інтереси й законні права третіх осіб (включаючи фото, відео матеріали, об’єктом яких є особа, що не давала згоди на розміщення такої інформації).
 8. Розміщення на Сайті вірусних програм, які мають здатність переривати, порушувати функціональність та працездатність програмного забезпечення, комп’ютерного обладнання, засобів комунікації третіх осіб.
 9. Використання публічної інформації Сайту та Програм з комерційною метою.

Права та обов’язки Центру «Родина»

Центр «Родина» має право на:

 1. Встановлення, затвердження, зміну Політики конфіденційності, Режиму конфіденційності відповідно до норм чинного законодавства України, для вдосконалення системи безпеки.
 2. Використовувати, поширювати, вводити в цивільний оборот, надавати доступ до конфіденційної інформації для власних потреб й у порядку, що є передбаченим законодавством України.
 3. Вимагати від осіб, що отримали доступ до конфіденційної інформації на законних умовах та в результаті помилкових чи випадкових дій, дотримання всіх умов та обов’язків, пов’язаних з захистом конфіденційної інформації.
 4. За власним розсудом та без попередження видаляти повністю або частково інформацію, розміщену на Сайті та у Програмах Клієнтом, якщо така інформація порушує положення Політики конфіденційності та чинних норм законодавства України, є образливою чи некоректною у відношенні до третіх осіб. Також Центр «Родина» має право заблокувати сторінку з реєстрацією Клієнта, якщо від інших Клієнтів поступили обґрунтовані та підтверджені скарги щодо некоректних дій Клієнта.
 5. Надсилати Клієнтам рекламні матеріали. Якщо Клієнт бажає відмовитись від розсилання рекламної інформації, про це він може повідомити Центр «Родина» зручним способом.

Центр «Родина» зобов’язаний:

 1. Захищати свої права при розголошенні, незаконному одержанні, незаконному використанні конфіденційної інформації третіми особами, вимагати у встановленому чинним законодавством України порядку відшкодування збитків, що виникли після порушення прав Центру «Родина».

Охорона та збереження конфіденційності інформації

Відносини між Центром «Родина» та працівниками регулюються трудовим договором, чинним законодавством України. Центр «Родина» застосовує всі необхідні засоби для захисту, збереження конфіденційної інформації від шахрайського чи випадкового, помилкового доступу, зміни, знищення, розголошення, інших неправомірних дій.

Працівники Центру «Родина», які при виконанні трудових зобов’язань мають доступ до конфіденційної інформації, зобов’язані:

 1. Надати письмове зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації чи підписати відповідний договір.
 2. Виконувати Режим конфіденційності.
 3. Не розголошувати конфіденційну інформацію (у т.ч. персональні дані Клієнтів), не використовувати конфіденційні дані з особистою метою.
 4. Після припинення трудового контракту не розголошувати конфіденційну інформацію.
 5. Відшкодувати збитки Клієнту, якщо з провини працівника була розголошена конфіденційна інформація.

Порядок дій, пов’язаних з конфіденційною інформацією

В неробочий час паперові, електронні носії з конфіденційною інформацією надійно зберігаються. Електронні бази кодуються надійними паролями безпеки.

Працівникам Центру «Родина» забороняється без попередньої згоди:

 1. Знімати копії з паперових, електронних носіїв, що містять конфіденційну інформацію, виносити копії за межі Центру «Родина» та використовувати ці копії з будь-якою метою.
 2. Будь-яким способом ознайомлювати з конфіденційною інформацією третіх осіб.

Надання конфіденційної інформації третім особам відбувається Керівництвом та/або уповноваженими особами Центру «Родина» лише у порядку та за умов, передбачених Політикою конфіденційності та чинними нормами законодавства України.

Облік паперових джерел та електронних носіїв конфіденційної інформації ведуть уповноважені особи Центру «Родина».

записатись на прийом Передзвонити