Надіслати заявку на запис

Артроскопія колінного суглоба

Головна / Артроскопія колінного суглоба
Артроскопія-колінного-суглоба

Малоінвазивна операція з відновлення функцій та цілісності колінного суглоба, така як артроскопія, є ефективною, не потребує багато часу на реабілітацію, не залишає неестетичні рубці на шкірі. Основні симптоми, які можуть бути показом до артроскопії коліна, наступні:

 • блок суглобу;
 • гемартроз (крововилив в суглоб);
 • рецидивуючий синовіїт (постійне накопичення суглобової рідини);
 • болі невиясненої етіології;
 • контрактура (обмеження рухів) суглобу.

Комплекс клінічних тестів в сукупності з рентгенологічним та при необхідності МРТ (магнітно-резонансна томографія) дослідженням верифікують остаточний діагноз у більш ніж 80% пацієнтів мережі нашого медичного центру «Родина».

Покази для проведення артроскопії колінного суглоба

Поширеними пошкодженнями та захворюваннями коліна, які є показами до проведення артроскопії, вважаються:

 • пошкодження менісків;
 • пошкодження хряща;
 • рецидивуючий суглобовий випіт;
 • контрактура суглобу;
 • киста Бейкера;
 • остеоартроз;
 • вільні внутрішньосуглобові тіла;
 • розсікаючий остеохондрит;
 • звих надколінка;
 • синдром синовіальної складки;
 • пошкодження передньої схрещеної зв’язки (ПСЗ) та задньої схрещеної зв’язки (ЗСЗ).
 • внутрішньосуглобові переломи;
 • внутрішньосуглобова інфекція.

Пошкодження менісків

Ця патологія колінного суглоба зустрічається найчастіше та є показом до проведення артроскопічної операції. Методами артроскопії при пошкодженнях менісків є:

 • резекція меніску;
 • шов меніску;
 • комбінація резекції та шва меніску.

Пошкодження хряща

Жодним іншим методом окрім артроскопії не вдається сповна оцінити патологічні зміни хрящової тканини. Артроскопія дає змогу не тільки встановити наявність змін суглобового хряща, оцінити їх прояв, визначити тактику подальшого лікування, але й виконати ряд лікувальних маніпуляцій:

 • видалення нестабільних ділянок хряща;
 • індукцію відновлення хрящової тканини. Це може бути трефінація (мікрофрактурування субхондральної кістки) або абразивна хондропластика;
 • пересадку хрящової тканини.

Рецидивуючий суглобовий випіт

Синовіальна оболонка є найчутливішим індикатором стану колінних суглобів. Виділяють декілька типів ураження синовіальної оболонки:

 • первинні синовіїти (ревматоїдний синовіїт, пігментно-ворсинчатий синовіїт, синовіальний хондроматоз). Основним принципом лікування патологій є тотальна або субтотальна синовектомія артроскопічним методом;
 • реактивні (вторинні) синовіїти. З’являються у відповідь на пошкодження хряща, менісків, хрестоподібної зв’язки. Поширеним принципом лікування є усунення перерахованих подразників капсули з парціальною синовектомією з застосуванням прицільної артроскопічної операції. 

Контрактура суглобів

Найчастіші причини, що зумовлюють обмеження рухів колінних суглобів, такі:

 • циклоп-синдром. Ускладнення, що виникає після пластики передньої хрестоподібної зв’язки, яке зумовлене розростанням рубцевої тканини в міжвиростковому просторі;
 • синдром інфрапателярної контрактури. Первинна форма є наслідком фіброзної гіперплазії м’яких тканин переднього відділу колінного суглоба. Причиною розвитку вторинної форми є післяопераційне рубцювання в поєднанні з тривалою іммобілізацією;
 • артрофіброз. Причиною розвитку є травми, хірургічні втручання, тривала іммобілізація, внутрішньосуглобова та позасуглобова інфекція, пункція колінних суглобів.

Основним методом лікування перелічених патологій є артроскопічне розсічення рубцевої тканини.

Киста Бейкера

Первинні кисти Бейкера зустрічаються у дітей та підлітків та потребують динамічного спостереження. Вторинні кисти Бейкера є наслідком внутрішньосуглобових пошкоджень хряща, менісків, зв’язкового апарату. Успішне артроскопічне лікування основних пошкоджень сприяє зменшенню розмірів кисти Бейкера та її симптоматичних проявів. При необхідності виконується артроскопічне дренування кисти в порожнину суглобу. 

Остеоартроз

При остеоартрозі зміни відбуваються у всіх структурних компонентах суглобу, проте первинно уражається суглобовий хрящ. Артроскопічне лікування має покази при гострих симптомах (блок суглобу, виражений больовий синдром), коли дані клінічного дослідження свідчать про внутрішньосуглобовий характер патологічних змін.

В більшості випадків ефект полегшення настає внаслідок промивання суглобу від дрібних суглобових фрагментів та елементів запального комплексу під час виконання артроскопії. На жаль, лікування остеоартрозу у багатьох випадках має короткочасний ефект.

Вільні внутрішньосуглобові тіла

Хрящові та кістково-хрящові внутрішньосуглобові вільні тіла частіше всього формуються при остеоартрозах, травмах хряща, розривах менісків та зв’язок, з фрагментів новоутворів. При клінічних проявах (біль, синовіїт, блок суглобів) та наявності вільних суглобових тіл вони є показом до видалення. Для цього застосовується артроскопія.

Розсікаючий остеохондрит

Основною причиною захворювання є ішемія кісткової тканини з подальшим відшаруванням хрящових фрагментів в основному з медіального виростка стегнової кістки. В залежності від віку пацієнта, локалізації ураження та розміру хрящового дефекту, застосовуються наступні артроскопічні техніки:

 • тунелізація зони розм’якшення хряща;
 • видалення вільного фрагмента з абразивною артропластикою;
 • рефіксація вільного фрагмента;
 • пластика кістково-хрящовим аутотрансплантатом.

Звих надколінка

Звихи надколінка зустрічаються як при прямій травмі, так і при дисплазії надколінка чи при блоку стегнової кістки. В залежності від конкретної патології застосовується артроскопія відповідної техніки:

 • медіальна капсулорафія;
 • пластика медіального утримувача надколінка;
 • латеральний реліз.

Синдром синовіальної складки

В колінному суглобі виділяють три великі синовіальні складки:

 • медіопателярна;
 • інфрапателярна;
 • супрапателярна.

Перенесені травми, фізичні навантаження, захворювання запального характеру можуть призвести до гіпертрофії складок, що створює клініку обмеження рухів та появи вираженого болю. Показана артроскопічна резекція або висічення складки.

Пошкодження передньої схрещеної зв’язки (ПСЗ) та задньої схрещеної зв’язки (ЗСЗ).

Розрив ПСЗ є одним з найчастіших пошкоджень зв’язкового апарату. Розрив задньої схрещеної зв’язки (ЗСЗ) відноситься до одних з найтяжчих пошкоджень зв’язкового апарату. Нерідко існує комбінація пошкоджень ПСЗ та ЗСЗ. Анамнез хвороби в поєднанні з чутливими клінічними тестами та інструментальною діагностикою (МРТ) дають підстави до виконання пластики ПСЗ та ЗСЗ артроскопічною технікою.

В основі методу передбачається забір аутотрансплантату, прецензійне засверлення кісткових каналів з наступною реконструкцією та фіксацією імплантатами. Вибір аутотрансплантату, методу фіксації та протокол реабілітаційної програми підбираються індивідуально для кожного пацієнта.

Внутрішньосуглобові переломи

Сучасні можливості артроскопічного обладнання дозволяють повноцінно візуалізувати суглобові поверхні, визначати тип перелому та зміщення уламків. За допомогою артроскопічної операції можна досягти найбільш точної оцінки репозиції уламків на відміну від артротомії та мінімізувати обсяг травми. Особливо актуальним є артроскопічно контрольований металоостеосинтез внутрішньосуглобових переломів великогомілкової кістки.

Внутрішньосуглобова інфекція

Внутрішньосуглобова інфекція є одним з найбільш несприятливих ускладнень, що виникає внаслідок як ендогенних (гематогенне розповсюдження у дітей) так і екзогенних чинників (пункція суглобу, внутрішньосуглобові ін’єкції, артроскопія або артротомія). Вона є єдиним показом для ургентного артроскопічного втручання, незалежно від етіології. Швидке та адекватне лікування вкрай важливе для запобігання руйнуванню хрящової та кісткової тканини.

Підготовка до операції: що потрібно знати

При необхідності артроскопії коліна, пацієнт проходить попередню консультацію, отримує всю інформацію щодо операції, можливих ускладнень, періоду реабілітації. Також артроскопія коліна потребує підготовки в плані здачі аналізів та проходження ЕКГ. Перед процедурою, за 12 годин до операції, пацієнт не вживає їжу. Ще один нюанс підготовки до артроскопії колінних суглобів — очисна клізма у вечорі напередодні. Слід знати, що артроскопія коліна не може проводитись, якщо у вас наявні протипоказання, серед яких:

 • інфекційні захворювання, лихоманка;
 • фіброзний, кістковий анкілоз;
 • гнійне запалення у зоні хворих суглобів;
 • тяжкий стан.

Також тимчасовим протипоказаннями до операції можуть бути розриви суглобової капсули, порушення герметичності, масивний крововилив, інші серйозні пошкодження. Якщо у вас були інфекційні захворювання, загострення хронічних хвороб, слід почекати не менш як 2 тижні та вже потім планувати артроскопію. 

Особливості артроскопії коліна

Частіше за все операція відбувається під регіонарним знечуленням( знечулення оперованої кінцівки)з елементами  загальної анестезії. Іноді застосовується спинномозкова анестезія. Але саме завдяки регіонарній анестезії лікареві вдається провести артроскопію безболісно для пацієнта, максимально точно та ефективно. Під час операції лікарі використовують спеціальні інструменти та обладнання, серед яких:

 • артроскоп (трубка діаметром 4-5 мм, оснащена світлопровідним волокном та збільшувальними лінзами);
 • троакар;
 • зонд;
 • металеві канюлі;
 • ендоскопічні інструменти.

Для проколювання коліна існує 8 точок. Лікар обирає оптимальну локацію для мініпроколів. Зазвичай через основний прокол вводиться артроскоп, через 2 додаткових мікророзрізи — канюлі та допоміжні інструменти.

Переваги артроскопії в центрі Родина

Артроскопію колінного суглоба обирають завдяки багатьом перевагам, серед яких слід відзначити:

 • мінімальне хірургічне втручання;
 • швидка реабілітація;
 • маленькі косметичні шви;
 • відсутність необхідності знерухомлення суглоба;
 • менш виражений больовий синдром після операції;
 • мінімальна тривалість післяопераційної госпіталізації.

Реабілітація після артроскопії коліна

Після артроскопії коліна, операції по відновленню хрестоподібної зв’язки, пацієнт перебуває в стаціонарі від кількох годин до кількох днів — період залежить від складності процедури та від стану хворого. Так, якщо вам зробили артроскопію меніска, додому ви можете поїхати через 2-3 години. А якщо у вас розрив задньої схрещеної зв’язки (ЗСЗ), тоді операція триває довше та в стаціонарі доведеться пробути кілька днів.

Період реабілітації теж залежить від складності артроскопії, займає від 2-х тижнів до кількох місяців. Основні призначення лікаря в період реабілітації включають:

 • антибіотикотерапію;
 • ЛФК;
 • прийом знеболювальних препаратів (за необхідністю).

Під час відновлення важливим є попередження появи набряків та запалень, утворення тромбів. Також необхідно нормалізувати відтік крові. Про всі заходи, які стосуються реабілітації, вам обов’язково розкаже лікар.

Ціна артроскопії

Артроскопія коліна в мережі медичних центрів «Родина» виконується на сучасному обладнанні, професійними фахівцями. Перед операцією ви проходите підготовчі обстеження на базі нашої клініки. Вартість артроскопії визначається складністю. У зручний для вас час ви можете уточнити ціни, зателефонувавши адміністраторам. Основні плюси артроскопії у Львові — це малоінвазивність, швидкість реабілітації, маленькі шви. Будьте впевнені — ви позбавитесь болю, відновитесь після травми або після хвороби в короткі терміни!

Лікарі

Ціни на послуги
Вид послугиЦіна (грн)
Артроскопія колінного суглобу 1-ої категорії складності14000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу 2-ої категорії складності16000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу 3-ої категорії складності18000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу з пластикою задньої хрестоподібної зв’язки без врахування вартості імплантів24000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу з пластикою передньої та задньої хрестоподібних зв’язок без врахування вартості імплантів29000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу з пластикою передньої хрестоподібної зв’язки без врахування вартості імплантів21000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу при звичних звихах надколінка без врахування вартості імплантів 1-ої категорії складності19000.00 грн
Артроскопія колінного суглобу при звичних звихах надколінка без врахування вартості імплантів 2-ої категорії складності22000.00 грн
Записатись на прийом

Залишити коментар

Вашу email адресу не буде опубліковано.

записатись на прийом Передзвонити