Надіслати заявку на запис

Аналізи у Львові

Головна / Аналізи у Львові
Аналізи

Діагностика будь-якого захворювання чи їх профілактика починається зі скерування на аналізи у Львові. Результати лабораторних досліджень здатні показати наявність запальних процесів в організмі, рівень глюкози, проблеми з метаболізмом, гормональні збої та багато іншого.

Достовірність результатів залежать від кількох чинників. В цей список входить правильна підготовка до лабораторного дослідження пацієнтами та виконання всіх рекомендацій лікаря перед процедурою, а також методів збору біологічного матеріалу та техніки, за допомогою якої буде проведено їх аналіз.

ПослугаВартість, грн
Аналіз крові
Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок))190
Група крові/резус фактор210
Коагулограма320
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ)90
Протромбіновий тест70
Довенна інфузія (без вартості медикаментів)130
Тромбіновий час (ТЧ)90
Фактор фон Віллебранда1750
Фібриноген110
D-димер180
Аналіз крові на LE-клітини120
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу150
Антирезусні антитіла420
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ01020
Лімфоцитарний профіль периферичної крові760
Пакет “Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0”1020
Антирезусні алоімунні антитіла (непряма проба Кумбса)420
Пряма проба Кумбса550
Аналіз сечі
Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду)130
Аналіз сечі по Нечипоренко110
Білок загальний (добова сеча)90
Глюкоза (добова сеча)100
Йод (сеча)180
Калій (добова сеча)90
Кетони (сеча)110
Кортизол вільний (добова сеча)280
Креатинін (добова сеча)90
Креатинін (сеча)90
Натрій (добова сеча)90
Сечовина (добова сеча)90
Хлор (добова сеча)170
Мікроальбумінурія (сеча)170
Органічні кислоти (сеча)4000
Пакет “Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0”1020
Аналіз калу
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)140
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)150
Аналіз калу на приховану кров170
Кальпротектин (кал)660
Копрограма170
Лактоферин (кал)940
Панкреатична еластаза (кал)620
ПослугаВартість, грн
C-реактивний білок (СРБ)100
α-Амілаза90
α-Амілаза панкреатична90
α-1-антитрипсин210
α-2-макроглобулін210
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ,GGT)90
Азот сечовини90
Аланінамінотрансфераза (АЛТ,ALT)90
Альбумін80
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)110
Аполіпопротеїн А-1120
Аполіпопротеїн-В120
Аспартатамінотрансфераза (АСТ,AST)90
Бікарбонати120
Білірубін загальний90
Білок загальний90
Вітамін А700
Вітамін В1700
Вітамін В6700
Вітамін С940
Вітамін Е700
Вітамін В12 активний (голотранскобаламін)700
Вітамін В12 (ціанокобаламін)220
Гаптоглобін130
Гастрин260
Гастротест2680
Гомоцистеїн380
Еритропоетин350
Еритропоетин, антитіла сумарні (якісне визначення)1350
Жовчні кислоти700
Залізо сироваткове90
Калій (сироватка)90
Кальцій загальний (сироватка)90
Кальцій іонізований (сироватка)150
Креатинін90
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)180
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ)760
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)90
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)90
Ліпаза110
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)90
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)90
Ліпопротеїн (а)320
Лужна фосфатаза (ЛФ,ALP)90
Магній90
Натрій (сироватка)90
Панкреатична еластаза (сироватка)960
Прогастрин рилізинг пептид (proGRP)1380
Ревматоїдний фактор (РФ)110
С-реактивний білок, високочутливий160
Селен980
Серомукоїди90
Сечова кислота90
Сечовина90
Прокальцитонін760
Тимолова проба90
Трансферин160
Тригліцериди160
Тимідинкіназа780
Феритин220
Фолієва кислота (сироватка)220
Фосфор80
Хлор (сироватка)90
Холестерин90
Холінестераза (сироватка)90
Церулоплазмін200
Цистатин С510
NT-proBNP1100
Глюкоза (сироватка)120
Аміак260
Лактат200
Вітамін B3 (нікотинамід)1880
Моніторинг ліків
Амфетаміни (якісне визначення)360
Барбітурати (якісне визначення)360
Бензодіазепіни (якісне визначення)360
Вальпроєва кислота220
Еверолімус1800
Ізоніазид960
Каннабіноїди (якісне визначення)360
Карбамазепін220
Кокаїн (якісне визначення)360
Креатин280
Ламотриджин1880
Леветірацетам1820
Літій220
Опіати (якісне визначення)360
Сиролімус1820
Такролімус1820
Теофілін1400
Топірамат1820
Циклоспорин1820
Тяжкі метали
Мідь210
Кадмій980
Мідь210
Ртуть720
Свинець920
Хром1020
Цинк320
Комплексні дослідження
Пакет “Біохімія крові розширена 1 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Паратгормон (ПТГ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироваткове; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ); Фосфор; Хлор (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Коефіцієнт атерогенності (КА); Розрахунок індексу HOMA)1100
Пакет “Біохімія крові розширена 2 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))880
Пакет “Біохімія крові 3 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))760
Пакет “Печінкові проби” (Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Білірубін непрямий)570
Пакет “Ниркові проби” (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина)230
Пакет “Ревмопроби” (Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ))260
Пакет “Розширені білкові фракції – протеїнограма” (Розширені білкові фракції; Білок загальний для білкових фракцій)230
Пакет “Білкові фракції” (Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення)150
Пакет “Білірубін фракційно” (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий)160
Пакет “Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))310
Пакет “Електроліти крові ” (Натрій (сироватка); Хлор (сироватка); Калій (сироватка))220
Фолати (в еритроцитах) (Фолати (цільна кров); Фолати (гематокрит); Фолати (концентрація в еритроцитах))400
Холінестераза (в еритроцитах) (Холінестераза (гематокрит); Холінестераза (плазма); Холінестераза (цільна кров); Холінестераза (активність в еритроцитах))280
Пакет “Контроль анемії” (Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин;Феритин; Фолієва кислота (сироватка))730
Пакет “Оцінка насичення трансферину залізом” (Залізо сироваткове; Трансферин; Відсоток насичення трансферину)220
Пакет “Метаболічний-1” (Глюкоза (сироватка); Нейрон-специфічна енолаза(NSE); Аланінамінотрансфераза(АЛТ, ALT); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Аспартатамінотрансфераза(АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Креатинфосфокіназа (КФК загальна); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH); Магній; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ,ALP); Тригліцериди; Ціанокобаламін (вітамін B12); Феритин; Фолієва кислота (сироватка); Бакпосів з носа+антибіотикограма; ПЛР.Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення); ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення);Гомоцистеїн; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин,антитіла IgG; Кальцій іонізований (сироватка); Мідь; Цинк; ПЛР.Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP); Алерген. Молекула. Казеїн (nBos d8), антитіла IgE;ПЛР.Вірус герпесу 6 типу(кров, кількісне визначення); 25-гідроксивітамін D,25-(OH)D)6740
Пакет “Метаболічний-2″(Тиреотропний гормон (ТТГ); Глюкоза (сироватка); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Нейрон-специфічна енолаза (NSE); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Креатинін; Креатинфосфокіназа (КФК загальна); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH); Магній; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Тригліцериди; Ціанокобаламін (вітамін B12); Феритин; Фолієва кислота (сироватка); Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Toxocara canis, антитіла IgG; Бакпосів з носа + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори); ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення); ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення); Гомоцистеїн; Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Онкомаркер білок S-100; Кальцій іонізований (сироватка); Мідь; Цинк; Діаміноксидаза; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення); Trichinella spiralis, антитіла IgG; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP); Алерген. Молекула. Казеїн (nBos d8), антитіла IgE; ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення); ПЛР. Фолатний цикл. MTR (2756 A>G); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR (1298 A>C); ПЛР. Фолатний цикл. MTHFR (677 C>T); ПЛР. Фолатний цикл. MTRR (66 A>G); 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)11030
Пакет “Амінокислоти” (29 штук) (L-Аргінін; Аланін; α-аміномасляна кислота; Аспарагін; Аспарагінова кислота; Карнозин; Цитрулін; Цистин; Глутамін; Глутамінова кислота; Гліцин; Гістидин; Гідроксипролін; Ізолейцин; Лейцин; Лізин; Метіонін; Орнитин; Фенілаланін; Фосфоетаноламін; Пролін; Саркозин; Серин; Таурин; Треонін; Тирозин; Триптофан; Валін; Цистатіонін)4000
ПослугаВартість, грн
1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D900
17-α-оксипрогестерон (17-OHP)200
25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D400
β-Cross Laps (кров)640
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний (для вагітних на 5 – 18тиж. включно)210
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) – для невагітних та вагітних до 4 тиж. вагітності210
Адипонектин1740
Альдостерон330
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ)280
Андростендіон300
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна)190
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)450
Глікований гемоглобін (HbA1c)200
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG)200
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG460
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s)220
Дигідротестостерон330
Естрадіол (E2)190
Естрон (E1)920
З’єднуючий пептид (С-пептид)200
Інгібін B540
Інсулін200
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення)700
Інсулінові рецептори (α та β ланцюги), антитіла IgG2140
Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1)280
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3)280
Кальцитонін340
Копептин (C-terminal pro arginine-vasopressin, CT-proAVP)1500
Кортизол (сироватка)270
Кортизол (слина)300
Лептин470
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)210
Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b)640
Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP)860
Мелатонін (сироватка)1580
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма)1680
Остаза (кістково-лужна фосфатаза, кількісне визначення)980
Остеокальцин360
Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT)780
Паратгормон (ПТГ)210
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO)200
Прогестерон200
Проінсулін760
Пролактин200
Пролактин з розведенням (1:100)240
Ренін прямий320
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ)370
Серотонін680
Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ)200
Тестостерон (слина)780
Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка)240
Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка)200
Тиреоглобулін (ТГ)210
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ)210
Тиреотропний гормон (ТТГ)160
Тирозинфосфатаза, антитіла IgG760
Тироксин вільний (T4 вільний)160
Тироксин загальний (T4 загальний)160
Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла1600
Трийодтиронин вільний (T3 вільний)160
Трийодтиронин загальний (T3 загальний)160
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)200
Фруктозамін160
Комплексні дослідження
Пакет “Тиреоїдний 1” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна))460
Пакет “Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт з описом лабораторних показників” (Трийодтиронин загальний (T3 загальний); Тироксин загальний (T4 загальний); Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ)1280
Пакет “Ендокринне здоров’я” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Глікований гемоглобін (HbA1c))460
Пакет “Тиреоїдний 2” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний))460
Пакет “Моніторинг раку щитоподібної залози” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тиреоглобулін (ТГ); Тироксин вільний (T4 вільний))610
Пакет “Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ))500
Пакет “Тиреоїдний 3” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний))480
Пакет “Тиреоїдний 4” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний))480
Пакет №3.3 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТТГ, кальцитонін) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Кальцитонін)720
Пакет “Тиреоїдний 5” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний))590
Пакет “Аутоімунні порушення. Щитоподібна залоза” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ))1140
Пакет “Діагностика гіперпаратиреозу” (Паратгормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований (сироватка); 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)670
Пакет “Паратиреоїдний” (Паратгормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований (сироватка))350
Пакет “Стан кісткової тканини” (Кальцій загальний (сироватка); Паратгормон (ПТГ); Остеокальцин; Фосфор)590
Макропролактин (Пролактин загальний; Пролактин мономірний; Макропролактин)450
Пакет “Гіперпролактинемія” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Пролактин)440
Пакет “Гормональний 1” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))500
Пакет “Гормональні порушення в репродуктивному здоров’ї” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1))850
Пакет “Гіперандрогенні порушення” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); 17-α-оксипрогестерон (17-OHP); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))660
Пакет “Гормональний 2” (Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))640
Пакет “Гормональний 3” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))820
Пакет “Гормональний 5” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка); Кортизол (сироватка))580
Пакет “Індекс вільного тестостерону” (Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))340
Пакет “Cпіввідношення ЛГ/ФСГ” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ)330
Пакет “Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))1120
Пакет “Оцінка оваріального резерва” (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Інгібін B; Антимюллерів гормон (АМГ, MIS))950
Пакет “Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2))650
Пакет “Контроль другої фази МЦ 1” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))650
Пакет “Контроль другої фази МЦ 2” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))820
Пакет “Катехоламіни” (Адреналін (плазма); Норадреналін (плазма); Дофамін (плазма))1220
Пакет “Фактори зростання” (Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1); Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3))670
Пакет “Альдостерон-ренінове співвідношення” (Альдостерон; Ренін прямий; Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення)520
Пакет “Порушення вуглеводного обміну” (Глюкоза (сироватка); Інсулін; З’єднуючий пептид (С-пептид); Глікований гемоглобін (HbA1c); Розрахунок індексу HOMA)580
Пакет “Диференціальна діагностика діабетів” (Глікований гемоглобін (HbA1c); Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG)530
Пакет “Індекс HOMA” (Глюкоза (сироватка); Інсулін; Розрахунок індексу HOMA)270
Пакет “Діабетичний” (Глюкоза (сироватка); З’єднуючий пептид (С-пептид); Глікований гемоглобін (HbA1c); Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG)780
Пакет “Метаболічний” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Білок загальний; Сечова кислота; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; З’єднуючий пептид (С-пептид); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))850
ПослугаВартість, грн
α-фетопротеїн (АФП)220
β2-мікроглобулін260
β-ХГЛ вільний200
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)380
Лабораторна діагностика гепато-целлюлярной карциноми (α-Фетопротеїн (AFP); Дез-γ-карбоксипротромбін (DCP))3800
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)440
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)350
Онкомаркер HE4420
Онкомаркер білок S-100660
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)240
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50)680
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)220
Онкомаркер ШКТ (СА 242)370
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)350
Онкомаркер яєчників (СА 125)210
Перерахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %)50
Простатична кисла фосфатаза (РАР)220
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)200
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)230
Тканинний поліпептидний антиген1200
Тумор-M2-піруваткіназа1300
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF)990
Хромогранин А1300
Комплексні дослідження
Пакет “Лабораторна діагностика саркоїдоза” (Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ); Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R))1100
Пакет “Жіноча онкологічна панель розширена” (Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Кальцитонін; Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))1700
Пакет “ПСА” (Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.); Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального)320
Пакет “Жіноча онкологічна панель 1” (Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА))890
Пакет “Чоловіча онкологічна панель” (Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер шлунка (СА 72-4); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); α-фетопротеїн (АФП))970
Пакет “Лабораторна діагностика раку яєчника” (Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))600
Пакет “Жіноча онкологічна панель 2” (Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))1230
ПослугаВартість, грн
Бакпосів сечі + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів з вуха + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)350
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida)350
Бакпосів з носа + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)350
Бакпосів з ока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів із закритих порожнин + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів мокротиння + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)350
Бакпосів молока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) + антибіотикограма (у разі виявлення Staphylococcus aureus)350
Бакпосів на Streptococcus agalactiae (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus agalactiae)350
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus pyogenes)350
Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал) + антибіотикограма350
Дисбактеріоз380
Бакпосів урогенітальний на мікрофлору + АБ (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)350
Бакпосів урогенітальний на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida)350
Бакпосів на Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В, уро. матеріал) + АБ (у разі виявлення Streptococcus agalactiae)350
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (урогeнітальний) + АБ (у разі виявлення Streptococcus pyogenes)350
Бакпосів на Стрептокок групи В (з перианальної зони) + АБ (у разі виявлення Стрептокок групи В)350
Бакпосів секрету простати + АБ (у разі виявлення мікрофлори)350
Бакпосів сперми + АБ (у разі виявлення мікрофлори)350
ПослугаВартість, грн
Цитологія
Назоцитограма160
Аналіз у/г мазка на мікрофлору (на склі)140
Мікроскопія урогенітального мазка140
Кольпоцитологія120
Аналіз секрету простати130
Цитологія (аспірат з порожнини матки)170
Цитологія (мазок – відбиток з ВМС)170
Демодекс
Кліщі роду демодекс (брови)200
Кліщі роду демодекс (вії)200
Кліщі роду демодекс (вміст папул)200
Кліщі роду демодекс (епітеліальний зішкріб)200
Цервікальний скринінг
ПАП-тест на основі рідинної цитології440
Цитологія на атипові клітини (зішкріб із шийки матки, мазок на склі)170
ПАП тест + ВПЛ 14 типів (Цервікальний скринінг) (ПАП-тест BD SurePath на основі рідинної цитології; ПЛР. ВПЛ ВКР (14 генотипов) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (кількісне визначення CS))720
ПАП тест з МП+ВПЛ 14 типів (Цервікальний скринінг з р16 та Кі-67) (ПАП-тест BD SurePath на основі рідинної цитологі; ПЛР. ВПЛ ВКР (14 генотипов) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ,66, 68; Маркери проліферації р16 та Кі-67; ПЛР. ВПЛ ВКР (кількісне визначення CS))1660
7 ПЛР + ВПЛ 28 типів (Скринінг патології шийки матки: ПАП-тест на основі рідинної цитології, ПЛР. ВПЛ 28 (генотипування, напівкількісне визначення), ПЛР. Скринінг 7 ІПСШ) (ПАП-тест на основі рідинної цитології;ПЛР. Скринінг 7 ІПСШ: Ch.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, M.hominis, U.urealyticum, U.parvum, Tr.vaginalis;ПЛР. ВПЛ 28 (генотипування, напівкількісне визначення))1390
Цитологія з ВПЛ (Цитологія на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі); ПЛР. ВПЛ ВКР (генотипування, кількісне визначення))530
ПослугаВартість, грн
PRISCA I триместру (10 т.в.+0 дн. – 13 т.в.+6 дн.) (PAPP-A ;β-ХГЛ вільний;Розрахунок пренатального ризику (PRISCA))400
PRISCA I триместру та ризик еклампсії (PAPP-A;β-ХГЛ вільний;Розрахунок пренатального ризику (PRISCA);Плацентарний фактор росту (PLGF))670
PRISCA I триместру + феритин (Феритин;PAPP-A;β-ХГЛ вільний;Розрахунок пренатального ризику (PRISCA))510
PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. – 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний;β-ХГЛ загальний;АФП;Розрахунок пренатального ризику (PRISCA))450
PRISCA II триместру + феритин (Феритин;Естріол вільний;β-ХГЛ загальний;АФП;Розрахунок пренатального ризику (PRISCA))560
Перерахунок PRISCA за даними ДОМ50
Перерахунок PRISCA за даними УЗО50
α-фетопротеїн (АФП) (пренатальний) с 14 нед.+ 0 дн. до 19 нед.+ 6 дн.220
β-ХГЛ вільний (пренатальний) с 8 нед.+ 0 дн. до 13 нед.+ 6 дн.220
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний), антитіла IgG, IgM260
PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) с 8 нед.+ 0 дн. до 13 нед.+ 6 дн.220
Естріол вільний (E3) с 14 нед.+ 0 дн. до 40 нед.190
Плацентарний лактоген с 10 нед.+ 0 дн. до 40 нед.330
Плацентарний фактор росту (PLGF) с 10 нед.+ 0 дн.550
Інгібін A1140
Пренатальний скринінг I триместра: PAPP-A; β-ХГЛ вільний380
Пренатальний скринінг 2 триместра: АФП; β-ХГЛ загальний; Естріол вільний (E3)520
Пакет “Пренатальна діагностика та ризик еклампсії” (PAPP-A; β-ХГЛ вільний; Плацентарний фактор росту (PLGF))520
ПослугаВартість, грн
Дослідження на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19)
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgA, методом ІФА400
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, методом ІФА400
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgM, методом ІФА400
Коронавірус (S спайкового білка SARS-CoV-2, кількісне визначення), антитіла IgG500
Обстеження на Helicobacter pylori
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA210
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG210
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення)320
Helicobacter pylori, антитіла IgG210
Helicobacter pylori, антитіла сумарні240
Обстеженння на Гепатит А
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG240
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM240
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні260
Обстеження на Гепатит В
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG240
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM240
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні260
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg280
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні290
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)240
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні260
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення300
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time)880
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time)390
Пакет “Первинний скринінг на гепатит В” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні)400
Пакет “Комплекс гепатиту B” (HBs-антиген; HBs-антитіла (кількісне визначення); HBc-антитіла (IgG/IgM); HBc-антитіла IgM; HBe-антиген; HBe-антитіла)1460
Обстеження на Гепатит С
Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)720
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM200
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні280
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time)860
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time)1050
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time)440
Обстеження на Гепатит D
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgM220
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні220
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, кількісне визначення, Real-timе)1120
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісне визначення, Real-timе)380
Обстеження на Гепатит E, G
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgG220
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgM220
ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV) (кров, якісне визначення, Real-time)460
Обстеження на Гепатит (комплексні пакети)
Пакет “Первинний скринінг на гепатити В і С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))1130
Пакет “Гепатити В, С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))960
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів” (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)430
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Глікований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)890
Пакет “Гепатити А, В, С” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))1150
Пакет “Первинний скринінг інфекційних гепатитів” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)1090
Пакет “ПЛР. Гепатит С” (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time); ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs 8099917 T>G, rs12979860 C>T); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time))2100
Обстеження на Бореліоз (Хвороба Лайма, Borrelia burgdorferi)
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG260
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM260
Пакет “Бореліоз” (Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналіз)860
Пакет “Після укусу кліща” (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Borrelia burgdorferi, антитіла IgG; Borrelia burgdorferi, антитіла IgM)570
Обстеження на Паразитарні інфекції
Ascaris lumbricoides, антитіла IgG420
Echinococcus granulosus, антитіла IgG280
Giardia (лямблії), антиген у калі (якісне визначення)380
Giardia (лямблії), антитіла сумарні270
Opisthorchis felineus, антитіла IgG240
Opisthorchis felineus, антитіла IgM240
Strongyloides stercoralis, антитіла IgG, метод EIA880
Toxocara canis, антитіла IgG320
Trichinella spiralis, антитіла IgG270
Пакет “Антитіла до гельмінтів” (Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Toxocara canis, антитіла IgG; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; Trichinella spiralis, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgM)1560
Антитіла до гельмінтів – стандартний (Giardia (лямблії), антитіла сумарні;Ascaris lumbricoides, антитіла IgG;Toxocara canis, антитіла IgG;Opisthorchis felineus, антитіла IgG;Opisthorchis felineus, антитіла IgM1190
Обстеження на Bordetella pertussis (Кашлюк)
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgA420
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgG340
Bordetella pertussis, антитіла IgG (метод Вестернблот)760
Bordetella pertussis, антитіла IgM340
Обстеження на Кір (Morbillivirus)
Вірус кору, антитіла IgG260
Вірус кору, антитіла IgM390
Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG600
Обстеження на Епідемічний паротит (Rubalavirus)
Вірус паротиту, антитіла IgG220
Вірус паротиту, антитіла IgM340
Обстеження на Chlamydia pneumoniae
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgA300
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG220
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM220
Обстеження на Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA340
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG220
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG220
Обстеження на Staphylococcus areus, MRSA
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (ліквор, кількісне визначення)380
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (р/г зішкріб, кількісне визначення)380
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (сеча, кількісне визначення)380
Інші інфекційні дослідження
Yersinia enterocolitica, антитіла IgA380
Yersinia enterocolitica, антитіла IgG380
Yersinia spp., антитіла IgA (метод Вестернблот)780
Yersinia spp., антитіла IgG (метод Вестернблот)780
Rotavirus, антиген у калі (якісне визначення)300
Adenovirus, антиген в калі (якісне визн.)320
Astrovirus, антиген в кале (якісне визн.)420
Clostridium difficile (токсин A/B), антиген у калі (кількісне визначення)560
Bartonella henselae, антитіла IgM (метод IFT) (Доброякістний лімфоретикульоз (феліноз))520
Brucella abortus, антитіла IgG (Збудник бруцельозу)350
Brucella abortus, антитіла IgM (Збудник бруцельозу)350
Histoplasma capsulatum, антитіла сумарні (якісне визначення) (Гістоплазмоз)600
Legionella pneumophila, антитіла IgG (Легіонельоз)240
Legionella pneumophila, антитіла IgM (Легіонельоз)240
Leptospira, антитіла IgG (кількісне визначення) (Лептоспіроз)540
Plasmodium falciparum, антитіла IgG (Малярія)1580
Saccharomyces cerevisiae, антитіла IgA (діагностика Крона)360
Saccharomyces cerevisiae, антитіла IgG (діагностіка Крона)360
Tetanus Toxoid, антитіла IgG (Правцевий анатоксин)600
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG300
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM300
Вірус поліомієліту типів 1, 3, антитіла сумарні (кількісне визначення)1550
Ентеровірус (ПЛР)2780
Профіль гангліозидний, антитіла IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, БлотАналіз)700
Профіль діагностики інфекційних екзантем, антитіла IgG (IFT)1100
Профіль діагностики інфекційного артриту, антитіла IgG (IFT)660
Профіль діагностики інфекційного артриту, антитіла IgM (IFT)660
Профіль діагностики інфекційного захворювання ЦНС, антитіла IgG (IFT)1550
Профіль діагностики інфекційного міокардиту, антитіла IgG (IFT)1000
Профіль діагностики інфекційного міокардиту, антитіла IgM (IFT)1000
Профіль діагностики респіраторних інфекцій, антитіла IgG (IFT)1200
Профіль діагностики респіраторних інфекцій, антитіла IgM (IFT)1200
Профіль діагностики системного склерозу, антитіла IgG (БлотАналіз)1160
Профіль нейрональний, антитіла IgG (БлотАналіз)1160
Т-лімфотропний вірус людини 1/2 типу (Human T-lymphotropic virus, HTLV), антитіла сумарні540
Пакет №5.9.1 (Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum, антитіла IgM;Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum, антитіла IgG)3000
TORCH-інфекції
Обстеження на Герпетичну інфекцію
Обстеження на Staphylococcus areus, MRSA
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgA340
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG240
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM230
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG200
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG200
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM200
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgA240
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM200
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG200
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM200
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення)280
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кров, якісне визначення)280
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення)300
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (у/г зішкріб, якісне визначення)280
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб, якісне визначення)280
Обстеження на вірус Епштейна-Барр
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG330
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG200
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM200
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG200
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG200
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення)300
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (слина, кількісне визначення)300
Пакет “Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) (Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG)480
Обстеження на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)240
Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG480
Toxoplasma gondii, антитіла IgA240
Toxoplasma gondii, антитіла IgG200
Toxoplasma gondii, антитіла IgM200
ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення)300
Обстеження на Краснуху (Rubella virus)
Вірус краснухи, авідність антитіл IgG360
Вірус краснухи, антитіла IgG200
Вірус краснухи, антитіла IgМ200
Обстеження на Parvovirus B19
Parvovirus B19, антитіла IgG340
Parvovirus B19, антитіла IgM340
ПЛР. Parvovirus B19 (кров, кількісне визначення)300
ЦМВ-інфекція
Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG480
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG200
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ200
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення)300
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення)280
ПЛР. Цитомегаловірус (у/г зішкріб, кількісне визначення)300
ПЛР. Цитомегаловірус (у/г зішкріб, кількісне визначення)280
TORCH-пакети
Пакет №5.1 (TORCH IgG: HSV 1 і 2, TOXO, CMV, RUB)800
Пакет №5.2 (TORCH IgG без краснухи: HSV 1 і 2, TOXO, CMV)640
Пакет №5.3 (TORCH IgG з хламідією, без краснухи: HSV 1, 2, TOXO, CMV, Chl)820
Пакет №5.4 (TORCH IgG: TOXO, CMV, RUB)480
Пакет №5.5 (TORCH IgG HSV: HSV1 і HSV2)320
Пакет №5.6 (TORCH IgG: TOXO, RUB, CMV, HSV1, HSV2, Parvovirus B19)1070
Пакет №8.1 (TORCH IgМ: HSV 1/2, TOXO, CMV, RUB)640
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgA240
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM200
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG200
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM200
Пакет №8.1 (TORCH IgМ: HSV 1/2, TOXO, CMV, RUB)640
Пакет №8.2 (TORCH IgМ без краснухи: HSV 1/2, TOXO, CMV)480
Пакет №8.3 (TORCH IgМ: TOXO, CMV, RUB, Parvovirus B19)750
Пакет №9.1 (TORCH IgG/М: TOXO, RUB, CMV, Parvovirus B19; HSV 1 і 2, IgG; HSV1, IgM)1920
Пакет №9.2 (TORCH IgG, IgМ: HSV1, HSV2, TOXO, CMV, RUB)1600
Пакет №9.3 (TORCH IgG, IgМ: TOXO, RUB, CMV)960
Пакет №369 (Токсоплазмоз) (TOXO IgA;TOXO IgG;TOXO IgM ;TOXO, авідність антитіл IgG)890
ВІЛ діагностика
HIV. ВІЛ-1 антиген р24 і загальні антитіла до ВІЛ-1, які включають групу О, та ВІЛ-2 (метод ECLIA)300
Обстеження на Treponema pallidum (діагностика сифілісу)200
Treponema pallidum, антитіла сумарні260
Treponema pallidum, антитіла IgM240
Treponema рallidum, антитіла IgG260
Treponema рallidum, антитіла IgG (БлотАналіз)360
Кардіоліпін, антитіла (VDRL)90
Обстеження на урогенітальні інфекції
Обстеження на хламідіоз
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA260
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG220
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM220
ПЛР. Chlamydia trachomatis (сеча, якісне визначення)260
ПЛР. Chlamydia trachomatis (у/г зішкріб, якісне визначення)260
Обстеження на мікоплазмоз, уреаплазмоз
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgA220
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG220
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgM220
ПЛР. Ureaplasma species (сеча, якісне визначення)200
ПЛР. Ureaplasma species (у/г зішкріб, якісне визначення)200
ПЛР. Ureaplasma speсies (сеча, кількісне визначення)220
ПЛР. Ureaplasma speсies (у/г зішкріб, кількісне визначення)220
Mycoplasma hominis, антитіла IgA220
Mycoplasma hominis, антитіла IgG220
Mycoplasma hominis, антитіла IgM220
ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г зішкріб, якісне визначення)220
ПЛР. Mycoplasma genitalium (сеча, якісне визначення)220
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г зішкріб, якісне визначення)220
Посів на Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum (у/г, з антибіотикограмою)380
Обстеження на трихомоніаз
Trichomonas vaginalis, антитіла IgG220
ПЛР. Trichomonas vaginalis (сеча, якісне визначення)220
ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення)220
Обстеження на кандидоз220
ПЛР. Candida (albicans+krusei+glabrata, у/г зішкріб)280
ПЛР. Candida albicans (у/г зішкріб, якісне визначення)240
Обстеження на гонорею
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (сеча, якісне визначення)220
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г зішкріб, якісне визначення)220
Біоценоз уро
ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб, якісне визначення)220
Бактеріальний вагіноз ПЛР(7) (у/г зішкріб, Real-time) (кільк. Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae; в якісному форматі Megasphaera (Type 1), Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Mobiluncus spp.)650
Скринінг причин вагініту ПЛР(7) (у/г зішкріб, Real-time) (кільк.Lactobacillus spp. , Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus spp. якісне , Candida albicans та Candida others, Trichomonas vaginalis)650
Діагностика причин вагінальних виділень Пакет №38.2 ПЛР (10)+ БАКПОСІВ (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Neisseria gonorrhoeae; Скринінг причин вагініту + Бакпосів УГ + АБ);1360
Обстеження на ВПЛ (вірус папіломи людини)
ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)260
ПЛР. ВПЛ 16, 18 (кількісне визначення)260
ПЛР.ВПЛ (4 генотипів) 6,11,16,18 (16, 18 (кількісне визначення); 6, 11 (якісне визначення)) Пакет №152420
ПЛР. ВПЛ ВКР (11 генотипів) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (скринінг з генотипуванням 16 типу)380
ПЛР. ВПЛ ВКР (14 генотипів) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (генотипування, кількісне визначення, Real-time)460
ПЛР. ВПЛ (16 генотипів) 16, 18 ,31 ,33 ,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (генотипування, кількісне визначення); ПЛР. ВПЛ 6, 11 (якісне визначення)) Пакет №153580
ПЛР. ВПЛ (28 генотипів) 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70,  73, 82, (генотипування, напівкількісне визначення)1000
ПослугаВартість, грн
Аутоімунологічні дослідження  
ANA-профіль (БлотАналіз)1380
HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення)740
Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG420
PM-Scl, антитіла IgG560
RNP (ANA-Screen), антитіла IgG380
Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG380
Sm (ANA-Screen), антитіла IgG380
Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG380
SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG380
SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG380
Аквапорин-4, антитіла IgG1120
Аннексін V, антитіла IgG, якісне визначення (маркер апоптозу)1840
Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод IFT)400
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)400
Базальна мембрана альвеолярного апарату, антитіла IgG780
Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG380
Базальна мембрана трубчастого апарату, антитіла IgG780
Білок p53, антитіла IgG (кількісне визначення)1040
Внутрішній фактор Кастла, антитіла IgG1260
Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA, метод IFT)340
ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG420
ДНК односпіральна, антитіла IgG440
Ендотелій, антитіла IgG (метод IFT)820
Кератин, антитіла IgA, IgG, IgM1150
Мієлін-асоційований глікопротеїн, антитіла IgM2240
Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG340
Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення)480
Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT)300
Міозитний профіль (БлотАналіз)940
Міокард, антитіла сумарні (метод IFT)340
Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG360
Парієтальні клітини шлунка, антитіла IgG (PCA)440
Печінковий профіль (БлотАналіз)860
Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG380
Профіль гангліозидний, антитіла IgG/IgM (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b), БлотАналіз1120
Рецептори ацетилхоліну, антитіла IgG840
Рибосомальний протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG420
Розчинний антиген печінки/ підшлункової залози, антитіла IgG500
Тітин, антитіла1360
Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG420
Центромер B (ANA-Screen), антитіла IgG420
Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG520
Частка, що розпізнає сигнал (SRP), антитіла (анти-SRP)760
Пакет “Десмоглеїн, антитіла IgA, IgG” (Десмоглеїн, антитіла IgA; Десмоглеїн, антитіла IgG)1800
Пакет “Печінкова панель” (Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення); Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG; Розчинний антиген печінки/підшлункової залози, антитіла IgG; Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG)1500
Пакет “Системні захворювання” (ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG;Антинуклеарні антитіла (ANA-Screen);Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG;Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG;SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG;SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG;Sm (ANA-Screen), антитіла IgG;Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG;Рибосомальний протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG;Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG;RNP (ANA-Screen), антитіла IgG;Центромер B (ANA-Screen), антитіла IgG)1750
Пакет “Системні васкуліти – ANCA” (Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG;Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG;Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG)880
Пакет “ANCA – антитіла IgG” (Лактоферин, антитіла IgG_ANCA; Нейтрофільна еластаза, антитіла IgG_ANCA; Катепсин G, антитіла IgG_ANCA; Бактерицидний білок, підвищуючий проникність (BPI), антитіла IgG_ANCA; Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG_ANCA; Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG_ANCA)1350
Діагностика целіакії  
Генетика. Целіакія (HLA DQ2, DQ7, DQ8)7400
Гліадин, антитіла IgA340
Гліадин, антитіла IgG340
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA480
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG480
Ендомізіум, антитіла IgA (метод IFT)360
Ендомізіум, антитіла IgG (метод IFT)360
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA380
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG380
Пакет “Антитіла IgG, IgA до тканинної трансглутамінази” (Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA)580
Ревматоїдна панель  
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор)420
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор)420
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор)420
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG420
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG560
Пакет “Аутоантитіла до Fc-фрагменту IgG-Ревматоїдний фактор” (Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))1000
Пакет “Ревматоїдна панель 1” (Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))1340
Пакет “Ревматоїдна панель 2” (Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG; Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))1790
Імунологічні дослідження  
Комплемент (C3C компонент)120
Комплемент (С4 компонент)120
Комплемент C1q циркулюючих імунних комплексів, аутоантитіла460
Пакет “Комплексне імунологічне дослідження” (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка); Комплемент (C3C компонент); Комплемент (С4 компонент); Оцінка субпопуляції лімфоцитів в крові; Функціональна активність імунних клітин/ЦІК)750
Імуноглобуліни A,E,G,M
Імуноглобулін A (IgA, сироватка)160
Імуноглобулін A (IgA, слина)680
Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка)210
Імуноглобулін G (IgG, сироватка)160
Імуноглобулін M (IgМ, сироватка)160
Пакет “Гуморальний імунітет” (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка))550
Інтерлейкіни  
Інтерлейкін-1 бета (ІЛ-1, IL-1 beta)840
Інтерлейкін-4 (ІЛ-4, IL-4)1850
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)1080
Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R)840
Діагностика антифосфоліпідного синдрому  
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgA720
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG330
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM330
Вовчаковий антикоагулянт340
Кардіоліпін, антитіла IgG240
Кардіоліпін, антитіла IgM270
Кардіоліпін, антитіла IgА800
Протеїн S (активність)1420
Протеїн С (активність)740
Фосфатидилсерин, антитіла IgA580
Фосфатидилсерин, антитіла IgG580
Фосфатидилсерин, антитіла IgM580
Фосфоліпіди, антитіла IgG270
Фосфоліпіди, антитіла IgM270
Пакет “Первинний скринінг на антифосфоліпідний синдром” (Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)730
Пакет “Тромбофілія” (Гомоцистеїн; Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)1030
Пакет “Антифосфоліпідний синдром 1” (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)1230
Пакет “Антифосфоліпідний синдром 2” (Кардіоліпін, антитіла IgG; Кардіоліпін, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)940
ПослугаВартість, грн
Маркери алергії/гістамінозу
Діаміноксидаза700
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP)320
Триптаза850
Дослідження на цільні алергени
Абрикос, антитіла IgE250
Авокадо, антитіла IgE250
Акація (пилок), антитіла IgE250
Амброзія полинолиста, антитіла IgE250
Ананас, антитіла IgE250
Апельсин, антитіла IgE250
Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE250
Баклажан, антитіла IgE250
Банан, антитіла IgE250
Баранина, антитіла IgE250
Береза (пилок), антитіла IgE250
Білок яєчний, антитіла IgE250
Бук (пилок), антитіла IgE250
Бухарнік шерстистий, антитіла IgE250
Верба козяча (пилок), антитіла IgE250
Виноград, антитіла IgE250
Вишня, антитіла IgE250
Вівсяна мука, антитіла IgE250
Вільха (пилок), антитіла IgE350
Волоський горіх (пилок), антитіла IgE250
Волоський горіх, антитіла IgE250
Гарбуз, антитіла IgE250
Горох, антитіла IgE250
Грейпфрут, антитіла IgE250
Гречана мука, антитіла IgE250
Грибки Rhizopus nigricans, антитіла IgE250
Груша, антитіла IgE250
Диня, антитіла IgE250
Дріжджоподібний грибок Candida albicans, антитіла IgE250
Дуб (пилок), антитіла IgE250
Епідерміс барана, антитіла IgE250
Епідерміс кішки, антитіла IgE250
Епідерміс коня, антитіла IgE250
Епідерміс кролика, антитіла IgE250
Епідерміс морської свинки, антитіла IgE250
Епітелій миші, антитіла IgE250
Епітелій хом’яка, антитіла IgE250
Епітелій щура, антитіла IgE250
Епітелій щура, антитіла IgE250
Єжа збірна, антитіла IgE250
Житнє борошно, антитіла IgE250
Жито, антитіла IgE250
Жовток яєчний, антитіла IgE250
Золотарник, антитіла IgE250
Ільм (пилок), антитіла IgE250
Індичатина, антитіла IgE250
Кава, антитіла IgE250
Какао, антитіла IgE250
Камбала, антитіла IgE250
Картопля, антитіла IgE250
Каштан європейський, антитіла IgE250
Квасоля зелена, антитіла IgE250
Кедр, антитіла IgE250
Кипарис (пилок), антитіла IgE250
Ківі, антитіла IgE250
Клейковина (глютен), антитіла IgE250
Клен (пилок), антитіла IgE250
Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE250
Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE250
Кліщ Lepidoglyphus destructor, антитіла IgE250
Кліщ борошняний Acarus siro, антитіла IgE250
Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgE250
Кокосовий горіх, антитіла IgE250
Колосок запашний, антитіла IgE250
Костриця лучна, антитіла IgE250
Краб, антитіла IgE250
Креветка, антитіла IgE250
Кролятина, антитіла IgE250
Кропива, антитіла IgE250
Кукурудза, антитіла IgE250
Кульбаба, антитіла IgE250
Кунжут, антитіла IgE250
Курятина, антитіла IgE250
Латекс, антитіла IgE250
Лимон, антитіла IgE250
Липа (пилок), антитіла IgE250
Лісовий горіх, антитіла IgE250
Ліщина (пилок), антитіла IgE250
Лобода біла, антитіла IgE250
Лобода садова, антитіла IgE250
Лосось, антитіла IgE250
Майоран, антитіла IgE250
Малина, антитіла IgE250
Мальва (пилок), антитіла IgE250
Манго, антитіла IgE250
Мандарин/клементін, антитіла IgE250
Мед, антитіла IgE250
Мигдаль, антитіла IgE250
Мідія, антитіла IgE250
Молоко (кип’ячене), антитіла IgE250
Молоко козяче, антитіла IgE250
Молоко коров’яче, антитіла IgE250
Морква, антитіла IgE250
Овес польовий, антитіла IgE250
Олива чорна, антитіла Ig250
Оселедець, антитіла IgE250
Отрута бджоли, антитіла IgE250
Отрута оси, антитіла IgE250
Палтус, антитіла IgE250
Папая, антитіла IgE250
Пеніцилін В, антитіла IgE250
Персик, антитіла IgE250
Печериця, антитіла IgE250
Пір’я канарки, антитіла IgE250
Пір’я папуги, антитіла IgE250
Пір’я хвилястого папуги, антитіла IgE250
Плевел, антитіла IgE250
Плісень Alternaria alternata, антитіла IgE250
Плісень Aspergillus flavus, антитіла IgE250
Плісень Aspergillus fumigatus, антитіла IgE250
Плісень Aspergillus niger, антитіла IgE250
Плісень Aspergillus terreus, антитіла IgE250
Плісень Cladosporium herbarum, антитіла IgE250
Плісень Penicillium notatum, антитіла IgE250
Плісень Setomelanomma rostrata, антитіла IgE250
Подорожник, антитіла IgE250
Полин, антитіла IgE250
Помідор, антитіла IgE250
Пшениця, антитіла IgE250
Пшеничне борошно, антитіла IgE250
Рак річковий, антитіла IgE250
Рис, антитіла IgE250
Ріпак (пилок), антитіла IgE250
Свинина, антитіла IgE250
Селера, антитіла IgE250
Сироватка молочна, антитіла IgE250
Скумбрія, антитіла IgE250
Слива, антитіла IgE250
Собача шерсть, антитіла IgE250
Солянка холмова, антитіла IgE250
Сочевиця, антитіла IgE250
Соя, антитіла IgE250
Суниця, антитіла IgE250
Тарган, антитіла IgE250
Тархун, антитіла IgE250
Тимофіївка, антитіла IgE250
Трава Байя, антитіла IgE250
Трава свинорой, антитіла IgE250
Трави (пізнє цвітіння), антитіла IgE250
Трави (раннє цвітіння), антитіла IgE250
Тріска, антитіла IgE250
Тунець, антитіла Ig250
Фікус, антитіла IgE250
Фінік, антитіла IgE250
Хлібопекарські дріжджі, антитіла IgE250
Цвітна капуста, антитіла IgE250
Чай, антитіла IgE250
Часник, антитіла IgE250
Червоний перець (паприка), антитіла IgE250
Шпинат, антитіла IgE250
Щавель кислий, антитіла IgE250
Яблуко, антитіла IgE250
Яйце цільне, антитіла IgE250
Яловичина, антитіла IgE250
Ясен (пилок), антитіла IgE250
Ячмінне борошно, антитіла IgE250
Сардина далекосхідна, антитіла IgE250
Інжир, антитіла IgE250
Хлоргексидин, антитіла IgE250
Желатин коров’ячий, антитіла IgE250
Стафілококовий ентеротоксин B, антитіла IgE250
Стафілококовий ентеротоксин C, антитіла IgE250
Стафілококовий ентеротоксин TSST, антитіла IgE250
Стафілококовий ентеротоксин A, антитіла IgE250
Діагностика.Алергопакети.
ALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE)250
ЦМВ-інфекція3900
Алергопанель загальна, антитіла IgE (20 показників) (Арахіс; Молоко; Білок курячого яйця; Жовток курячого яйця; Картопля; Морква; Тріска; Яблуко; Соя; Пшеничне борошно; Пилок бородавчастої берези; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Cladosporium herbarum; Лугова тимофіївка; Пилок полин; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Епідерміс собаки; Епідерміс кішки; Епідерміс коня)1040
Алергопанель інгаляційна 1, антитіла IgE (21 показник) (Пилок бородавчастої берези; Пилок сірого вільшняка; Пилок ліщини; Пилок дуба; Лугова тимофіївка; Пилок жита; Пилок полину; Пилок подорожника ланцетолистого; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Епідерміс собаки; Епідерміс кішки; Епідерміс коня; Епідерміс морської свинки; Епідерміс хом’яка; Епідерміс кролика; Плісень Penicillium notatum; Плісень Cladosporium herbarum; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Alternaria alternata)1040
Алергопанель скринінг, антитіла IgE (55 показників) (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Отрута бджоли; Отрута оси; Тарган; Домашній пил; Епідерміс кішки; Епідерміс собаки; Епідерміс коня; Плісень Alternaria alternata; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Cladosporium herbarum; Плісень Penicillium notatum; Колосок запашний; Грястиця збірна; Тимофіївка; Жито; Вільха (пилок); Береза (пилок); Ліщина (пилок); Дуб (пилок); Кипарис (пилок); Амброзія полинолиста; Полин (пилок); Подорожник; Латекс; Помідори; Морква; Картопля; Селера; Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Тріска; Краб; Креветки; Бичачий сироватковий альбумін; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; Казеїн; Яловичина; Баранина; Хлібопекарські дріжджі; Пшеничне борошно; Житнє борошно; Рис; Соя; Кунжут; Арахіс (земляний горіх); Лісовий горіх; Мигдаль; Яблуко; Ківі; Абрикос; Маркер перехресної реакції (CCD))2040
Алергопанель харчова 1, антитіла IgE (20 показників) (Лісовий горіх; Арахіс; Волоський горіх; Мигдаль;Молоко; Білок курячого яйця; Жовток курячого яйця; Казеїн; Картопля; Селера; Морква; Помідор; Тріска;Креветки; Персик;Яблуко; Соя; Пшеничне борошно; Кунжут; Житнє борошно)1040
Алергопанель харчова 2, антитіла IgE (20 показників) (Арахіс; Картопля; Помідор; Тріска; Пшеничне борошно; Гречане борошно; Какао; Сир (тверді сорти); Тунець; Лосось; Свинина; Курятина; Яловичина; Суміш цитрусових; Дріжджі пекарські; Рис; Ячмінне борошно; Часник; Солодкий каштан; Скумбрія)1040
Алергопанель педіатрична, антитіла IgE (20 показників) + звіт з описом лабораторних показників (Молоко; Білок курячого яйця; Домашній пил; Суміш пилку вільхи та берези; Дуб (пилок); Пилок полин; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Епідерміс кішки; Епідерміс собаки; Краби; Суміш креветок; Персик; Суміш тарганів; Плісень Alternaria alternata; Амброзія полинолиста; Тимофіївка; Соя; Жито (пилок); Кедр; Загальний IgE)1040
Пакет “Харчові алергени (108 штук), антитіла IgG, БлотАналіз” (Чорний чай; Кава; Мед; Хлібопекарські дріжджі; Пивні дріжджі; Тріска; Камбала; Форель; Риба меч; Хамса/анчоус; Креветка; Молюски; Тунець; Лосось; Раки; Суміш грибів 2 (боровики (білий гриб),польські гриби); Суміш грибів 1 (гливи, печериці, шиітаке, лисички); Кокосовий горіх; Волоський горіх; Насіння соняшнику; Кунжут; Фісташки; Арахіс (земляний горіх); Лісовий горіх; Какао боби; Кешью; Мигдаль; Ваніль; Чебрець; Розмарин; Мак; Перцева м’ята; Петрушка; Орегано; Мускатний горіх; Зерна гірчиці; Часник; Кориця; Перець (чорний/білий); Базилік; Фінік; Курятина; Яловичина; Рис; Ячмінне борошно; Клейковина (глютен); Вівсяне борошно; Житнє борошно; Спельта; Пшеничне борошно; Пшоно; Кукурудза; Насіння льону; Гречане борошно; Свинина; Баранина; Індичатина; Козячий сир; Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Йогурт; Овечий сир; Овече молоко; Козине молоко; Брокколі; Перець червоний стручковий; Буряк червоний столовий; Баклажан; Морква; Селера; Огірок; Чилі; Цибуля-порей; Хрін; Цибуля ріпчаста; Оливки; Капуста червоноголова; Картопля; Ріпа; Помідор; Соєві боби; Горох Квасоля стручкова; Шпинат; Спаржа; Артишок; Цукіні; Маш-салат; Салат-латук; Квасоля біла; Сочевиця; Виноград (білий/синій); Вишня; Банан; Абрикос; Яблуко; Апельсин; Нектарин; Лимон; Ківі; Ананас; Полуниця; Кавун; Слива; Груша; Персик; Грейпфрут)4680
Phadiatop infant (скринінг змішаної алергії для дітей: пилок бурянів, трав, дерев, домашнього пилу, пліснява, алергени трави, основних харчових продуктів та ін., антитіла IgE)680
Діагностика.Молекули.
Алерген. Молекула. α-лактальбумін (nBos d4), антитіла IgE440
Алерген. Молекула. β-лактоглобулін (nBos d5), антитіла IgE440
Алерген. Молекула. Амброзія (nAmb a1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Береза (rBet v1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Бичачий сироватковий альбумін (nBos d6), антитіла IgE440
Алерген. Молекула. Казеїн (nBos d8), антитіла IgE440
Алерген. Молекула. Кіт (rFel d1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кіт (rFel d2), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кіт (rFel d4), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кіт (rFel d7), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кліщ (nDer p1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кліщ (rDer p10), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кліщ (rDer p2), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кліщ домашнього пилу (rDer p23), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Кональбумін курячого яйця (nGal d3), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Лізоцим курячого яйця (nGal d4), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Овамукоїд курячого яйця (nGal d1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Персик (rPru p1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Персик (rPru p3), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Персик (rPru p4), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Полин (nArt v1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Полин (nArt v3), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Собака (rCan f1), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Собака (rCan f2), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Собака (rCan f3), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Собака (rCan f4), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Собака (rCan f5), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Собака (rCan f6), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Суміш. Береза (rBet v2 & rBet v4), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p1 & rPhl p5), антитіла IgE590
Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p7 & rPhl p12), антитіла IgE590
Діагностика інгаляційної алергії
Пакет “Алергени. Астма/риніт Дитячий” (Алерген. Екстракт. Білок яєчний (f1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Собача шерсть (e5), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Епідерміс кота (e1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Полин (w6), антитіла IgE ; Алерген. Молекула. Береза (rBet v1), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p1 & rPhl p5), антитіла IgE)2100
Пакет “Алергени. Астма/риніт Дорослий” (Алерген. Екстракт. Собача шерсть (e5), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Епідерміс кота (e1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Плісень Alternaria alternata (m6), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Плісень Aspergillus fumigatus (m3), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Амброзія полинолиста (w1), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Полин (w6), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Береза (rBet v1), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p1 & rPhl p5), антитіла IgE)2300
Пакет №600 (Алергени. Береза: rBet v1, rBet v2 & rBet v4) (Алерген. Молекула. Береза (rBet v1), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Суміш. Береза (rBet v2 & rBet v4), антитіла IgE)950
Пакет №601 (Алергени. Тимофіївка: rPhl p1 & rPhl p5, Phl p7 & rPhl p12) (Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p1 & rPhl p5), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p7 & rPhl p12), антитіла IgE)950
Пакет №602 (Алергени. Степові трави: nArt v1, nArt v3, rPhl p7 & rPhl p12) (Алерген. Молекула. Полин (nArt v1), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Полин (nArt v3), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p7 & rPhl p12), антитіла IgE)1400
Пакет №603 (Алергени. Бур’яни: nAmb a1, rPhl p7 & rPhl p12) (Алерген. Молекула. Амброзія (nAmb a1), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Суміш. Тимофіївка (rPhl p7 & rPhl p12), антитіла IgE)950
Діагностика харчової алергії
Пакет №613 (Алергени. Кондитерські вироби) (Алерген. Екстракт. Лісовий горіх (фундук, f17), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Білок яєчний (f1), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Мед (f247), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Какао (f93), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Пшениця (g15), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Арахіс (земляний горіх, f13), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Соя (f14 ), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Кунжут (f10), антитіла IgE)1800
Пакет №616 (Алергени. Святковий стіл) (Алерген. Екстракт. Креветка (f24), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Тріска (f3), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Свинина (f26), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Мандарин/клементін (f302), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Білок яєчний (f1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Печериця (f212), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Пшениця (g15), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Желатин коров’ячий (c74), антитіла IgE)1800
Пакет №618 (Алергени. Фрукти-Овочі) (Алерген. Екстракт. Помідор (f25), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Морква (f31), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Гарбуз (f225), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Баклажан (f262), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Виноград (f259), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Персик (f95), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Яблуко (f49), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Банан (f92), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Апельсин (f33), антитіла IgE)1800
Пакет №607 (Алергени. Молоко: nBos d4, nBos d5, nBos d6, nBos d8)1400
Пакет №609 (Алергени. Яйце куряче: nGal d1, nGal d2, nGal d3, nGal d4, f75) (Алерген. Екстракт. Жовток яєчний (f75), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE ;Алерген. Молекула. Овамукоїд курячого яйця (nGal d1), антитіла IgE ;Алерген. Молекула. Кональбумін курячого яйця (nGal d3), антитіла IgE ;Алерген. Молекула. Лізоцим курячого яйця (nGal d4), антитіла IgE )2100
Пакет №619 (Алергени. Персик: rPru p1, rPru p3, rPru p4) (Алерген. Молекула. Персик (rPru p1), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Персик (rPru p3), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Персик (rPru p4), антитіла IgE)1400
Діагностика побутової алергії
Пакет №612 (Алергени. Домашній пил) (Алерген. Екстракт. Тарган (i6), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Собача шерсть (e5), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Епідерміс кота (e1), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Плісень Alternaria alternata (m6), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Плісень Cladosporium herbarum (m2), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Плісень Aspergillus fumigatus (m3), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Епітелій щура (e73), антитіла IgE)1800
Пакет №52 Алергени. Кліщі домашнього пилу, антитіла IgE (кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, кліщ Dermatophagoides farinae, кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ Lepidoglyphus destructor)800
Пакет №59 Алергени. Суміш плісневих грибків роду Aspergillus, антитіла IgE (плісень Aspergillus flavus, плісень Aspergillus niger, плісень Aspergillus terreus, плісень Aspergillus fumigatus)800
Пакет №60 Алергени. Суміш плісневих грибків, антитіла IgE (плісень Alternaria alternata, плісень Cladosporium herbarum, дріжджоподібний грибок Candida albicans, плісень Penicillium notatum)800
Пакет №604 (Алергени. Кліщі побутові: nDer p1, rDer p2, rDer p23, rDer p10) (Алерген. Молекула. Кліщ (nDer p1), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Кліщ (rDer p2), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Кліщ (rDer p10), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Кліщ домашнього пилу (rDer p23), антитіла IgE)1900
Діагностика епідермальної алергії
Пакет №610 (Алергени. Кіт: rFel d1, rFel d2, rFel d4, rFel d7) (Алерген. Молекула. Кіт (rFel d1), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Кіт (rFel d2), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Кіт (rFel d4), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Кіт (rFel d7), антитіла IgE)1900
Пакет №611 (Алергени. Собака: rCan f1, rCan f2, rCan f3, rCan f4, rCan f5, rCan f6) (Алерген. Молекула. Собака (rCan f1), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Собака (rCan f2), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Собака (rCan f3), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Собака (rCan f4), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Собака (rCan f5), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Собака (rCan f6), антитіла IgE)2800
Діагностика. Парентеральні алергени/ліки
Пакет №615 (Алергени. Операційний) (Алерген. Екстракт. Латекс (k82), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Хлоргексидин (с8), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Стафілококовий ентеротоксин B (m81), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Стафілококовий ентеротоксин C (m223), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Стафілококовий ентеротоксин TSST (m226), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Стафілококовий ентеротоксин A (m80), антитіла IgE; Триптаза)2700
Пакет №617 (Алергени. Ліки: триптаза, хлоргексидин, латекс, желатин) (Алерген. Екстракт. Латекс (k82), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Желатин коров’ячий (c74), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Хлоргексидин (с8), антитіла IgE;Триптаза)1400
Пакет №614 (Алергени. Перед вакцінацією) (Алерген. Екстракт. Хлібопекарські дріжджі (f45), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Желатин коров’ячий (c74), антитіла IgE;Алерген. Молекула. Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE ;Алерген. Молекула. Казеїн (nBos d8), антитіла IgE; Алерген. Молекула. α-лактальбумін (nBos d4), антитіла IgE; Алерген. Молекула. Бичачий сироватковий альбумін (nBos d6), антитіла IgE;Триптаза)2600
Пакет №608 (Алергени. Екзема) (Алерген. Екстракт. Тріска (f3), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Білок яєчний (f1), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Собача шерсть (e5), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Епідерміс кота (e1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Плісень Alternaria alternata (m6), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Пшеничне борошно (f4), антитіла IgE;Алерген. Екстракт. Арахіс (земляний горіх, f13), антитіла IgE; Алерген. Екстракт. Соя (f14 ), антитіла IgE)2000
Прік-тест
Прік-тест (Вільха)90
Прік-тест (A.alternata Плісняві гриби)90
Прік-тест (A.fumigatus Плісняві гриби)90
Прік-тест (Свинорій пальчастий або Бермудська трава)90
Прік-тест (Дріжджовий грибок)90
Прік-тест (Кіт)90
Прік-тест (Cl.herbarum Плісняві гриби)90
Прік-тест (Амброзія полинолиста)90
Прік-тест (D.pteronyssinus Кліщ домашнього пилу)90
Прік-тест (Епітелій собаки)90
Прік-тест (Ясен)90
Прік-тест (Соняшник)90
Прік-тест (Histamine Позитивний контроль)90
Прік-тест (Латекс)90
Прік-тест (L.destructor Кліщ домашнього пилу)90
Прік-тест (Полин звичайна)90
Прік-тест (Negative control Негативний контроль)90
Прік-тест (P.notatun Плісняві гриби)90
Прік-тест (Сосна)90
Прік-тест (Подорожник ланцетолистний)90
Прік-тест (Жито)90
Прік-тест (Береза повисла)90
Прік-тест (Тимофіїївка)90
Прік-тест (Тополя біла)90
Прік-тест (D.farinae Кліщ домашнього пилу)90
Прік-тест (Овес посівний)90
Прік-тест (B.cinerea Плісняві гриби)90
Прік-тест (Ячмінне борошно)90
Прік-тест (Білок яйця)90
Прік-тест (Жовток яйця)90
Прік-тест (Молоко)90
Прік-тест (Житнє борошно)90
Прік-тест (Пшеничне борошно)90
Прік-тест (Яйце)90
ПослугаВартість, грн
Експрес-діагностика
Наявність антитіл до ВІЛ (експрес-метод)200
Наявність антитіл до Сифілісу (експрес-метод)200
Наявність антитіл до HBsAg (гепатит В) (експрес-метод)200
Наявність антитіл до HCV (гепатит С) (експрес-метод)200
Глюкоза у капілярній крові (експрес-метод)70
Наявність антитіл до SARS-CoV-2 (експрес-метод)520
Визначення антигену до SARS-CoV-2 (експрес метод)400
Інші послуги
Забір капілярної крові35
Забір венозної крові35
Забір матеріалу (зішкріб)70
Довенна ін’єкція70
Дом’язова ін’єкція70
Довенна інфузія (без вартості медикаментів)250

Проведення лабораторних досліджень

Кожен аналіз у Львові виконується з певною метою. Дослідження однієї і тієї ж біологічної рідини може бути направленим на різні види показників. Наприклад, аналіз крові може допомогти виявити запальний процес в організмі, показати рівень певних гормонів, встановити наявність антитіл до конкретних бактерій чи паразитів. Однак, для одних випадків необхідно використовувати кров з вени, а для інших ― з капілярів (з пальців).

Те ж стосується аналізу сечі. Ця біологічна рідина має у своєму складі продукти обміну, які виводяться з організму. На їх основі можна провести дослідження та визначити:

  • наявність кетонових тіл (ацетон);
  • інфікування кишковою паличкою;
  • генетичне захворювання, пов’язане з порушенням обміну амінокислот;
  • накопичення триметиламіну;
  • цистит;
  • наявність білка у сечі;
  • інше.

Аналіз сечі та крові являються надзвичайно інформативними дослідженнями. Вчасне їх проведення позитивно впливає на діагностику захворювань та призначення лікування.

Підготовка до аналізів

Від правильності підготовки до аналізів залежить їх результат та точність. Існує величезна кількість видів досліджень кожної з біологічних рідин, для яких характерна певний процес підготовки.

Для аналізу сечі, необхідно придбати в аптеці стерильний контейнер. Не варто стерилізувати банки вдома з допомогою кип’ятку, адже такий метод не абсолютно впливає на певні види бактерій, що в результаті, може позначитися на результатах досліджень. Перед аналізом слід прийняти душ. Біологічний матеріал слід збирати протягом ночі, щоб показники були максимально точними. Не варто вживати алкоголь хоча б за три дні до дати проведення аналізу. Якщо це сталося, дослідження слід перенести.

Що стосується аналізу крові, то в більшості випадків перед ним не можна їсти, тобто потрібно йти в лабораторію натщесерце. Від останнього прийому їжі до збору біологічного матеріалу повинно пройти не менше 8 годин. Також мінімум за годину до початку процедури не можна палити. Лікарі рекомендують утриматися від жирної та важкої їжі за день-два до того, як мають відбутися лабораторні дослідження, щоб не спровокувати неточність результатів. Також необхідно повідомити спеціаліста про прийом ліків, вітамінів, дотримання дієти і так далі. Важливо також перебувати у стані спокою під час забору крові, адже стрес чи емоційне перенапруження може впливати на рівень гормонів чи інших речовин.

Де можна здати аналізи у Львові?

Якщо Ви шукаєте де можна здати аналізи, то найкращим варіантом стане медичний центр “Родина”. В даній клініці найкраща лабораторія у Львові, а також висококваліфікований медичний персонал. В “Родині” Ви можете зробити аналізи на будь-який показник та швидко отримати результати, що позитивно впливає на процес діагностики.

Comments are closed.
Call Now Button
Графік роботи