Надіслати заявку на записАналізи у Львові

Головна / Аналізи у Львові

Діагностика будь-якого захворювання чи їх профілактика починається зі скерування на аналізи у Львові. Результати лабораторних досліджень здатні показати наявність запальних процесів в організмі, рівень глюкози, проблеми з метаболізмом, гормональні збої та багато іншого.

Достовірність результатів залежать від кількох чинників. В цей список входить правильна підготовка до лабораторного дослідження пацієнтами та виконання всіх рекомендацій лікаря перед процедурою, а також методів збору біологічного матеріалу та техніки, за допомогою якої буде проведено їх аналіз.

лабораторна діагностика

ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок))1170
Група крові/резус фактор2210
Коагулограма (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR);Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ);Тромбіновий час (ТЧ);Фібриноген)1300
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ)180
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR)1120
Тромбіновий час (ТЧ)180
Фактор фон Віллебранда141,750
Фібриноген1100
Антитромбін (активність)2280
D-димер1170
Аналіз крові на LE-клітини2110
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу1140
Антирезусні антитіла2400
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ021020
Лімфоцитарний профіль периферичної крові4760
Пакет “Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0” (Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0;Кров для дослідження)21020
ПослугиВартість, грн
Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду)110
Аналіз сечі по Нечипоренко100
Білок загальний (добова сеча)80
Білок загальний (сеча)80
Глюкоза (добова сеча)90
Йод (сеча)170
Калій (добова сеча)80
Кетони (сеча)90
Кортизол вільний (добова сеча)260
Креатинін (добова сеча)80
Креатинін (сеча)80
Натрій (добова сеча)80
Сечовина (добова сеча)80
Хлор (добова сеча)80
ПослугаВартість, грн
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)120
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)140
Аналіз калу на приховану кров150
Кальпротектин (кал)620
Копрограма150
Лактоферин (кал)940
Панкреатична еластаза (кал)600
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
C-реактивний білок (СРБ)190
α-Амілаза180
α-Амілаза панкреатична280
α-1-антитрипсин2190
α-2-макроглобулін2190
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)180
Азот сечовини180
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT180
Альбумін180
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)1100
Аполіпопротеїн А-12100
Аполіпопротеїн В2100
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)180
Бікарбонати2110
Білірубін загальний180
Білок загальний180
Вітамін A8700
Вітамін B18700
Вітамін B68700
Вітамін C10940
Вітамін E8700
Вітамін B12 активний (голотранскобаламін)14700
Вітамін В12 (ціанокобаламін)2200
Гаптоглобін2120
Гастрин7240
Гастротест42 680
Гомоцистеїн2360
Еритропоетин6330
Еритропоетин, антитіла сумарні (якісне визначення)111 350
Жовчні кислоти8400
Залізо сироваткове180
Калій (сироватка)180
Кальцій загальний (сироватка)180
Кальцій іонізований (сироватка)2140
Креатинін180
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)1180
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ)10760
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)180
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)180
Ліпаза1100
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)180
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)180
Ліпопротеїн (а)2300
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)180
Магній180
Мікроальбумінурія1170
Натрій (сироватка)180
Панкреатична еластаза (сироватка)8960
Прогастрин рилізинг пептид (proGRP)141 380
Ревматоїдний фактор (РФ)1100
C-реактивний білок (СРБ)1160
C-реактивний білок, високочутливий (C-Reactive Protein, High Sensitivity)4160
Селен12980
Серомукоїди280
Сечова кислота180
Сечовина180
Прокальцитонін2760
Тимолова проба280
Трансферин2150
Тригліцериди180
Тимідинкіназа11780
Феритин2200
Фолієва кислота (сироватка)2200
Фосфор170
Хлор (сироватка)180
Холестерин180
Холінестераза (сироватка)280
Церулоплазмін2190
Цистатин С6510
NT-proBNP21100
ПослугаВартість, грн
Наявність антитіл до ВІЛ (експрес-метод)200
Наявність антитіл до Сифілісу (експрес-метод)200
Наявність антитіл до HBsAg (гепатит В) (експрес-метод)200
Наявність антитіл до HCV (гепатит С) (експрес-метод)200
Глюкоза у капілярній крові (експрес-метод)70
Наявність антитіл до SARS-CoV-2 (експрес-метод)520
Визначення антигену до SARS-CoV-2 (експрес-метод)400
ПослугаВартість, грн
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgA, методом ІФА600
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, методом ІФА600
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgM, методом ІФА600
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D11860
17-α-оксипрогестерон (17-OHP)4180
25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D2380
β-Cross Laps (кров)7600
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний (для вагітних на 5 – 18тиж. включно)1190
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) – для невагітних та вагітних до 4 тиж. вагітності1190
Адипонектин101740
Альдостерон7310
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ)5280
Андростендіон4280
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна)3180
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)2450
Глікований гемоглобін (HbA1c)1180
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG)1180
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG6450
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s)1200
Дигідротестостерон3310
Естрадіол (E2)1170
Естрон (E1)8920
З’єднуючий пептид (С-пептид)2180
Інгібін B4500
Інсулін1180
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення)6680
Інсулінові рецептори (α та β ланцюги), антитіла IgG122140
Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1)3260
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3)6260
Кальцитонін7320
Копептин (C-terminal pro arginine-vasopressin, CT-proAVP)151500
Кортизол (сироватка)2250
Кортизол (слина)3280
Лептин3470
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)1190
Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b)7640
Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP)2860
Мелатонін (сироватка)181580
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма)121680
Остаза (кістково-лужна фосфатаза, кількісне визначення)8980
Остеокальцин7340
Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT)5780
Паратгормон (ПТГ)2190
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO)1190
Прогестерон1180
Проінсулін6760
Пролактин1180
Пролактин з розведенням (1:100)1220
Ренін прямий7300
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ)2350
Серотонін10680
Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ)2180
Тестостерон (слина)4780
Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка)4220
Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка)1180
Тиреоглобулін (ТГ)2200
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ)1200
Тиреотропний гормон (ТТГ)1150
Тирозинфосфатаза, антитіла IgG6760
Тироксин вільний (T4 вільний)1150
Тироксин загальний (T4 загальний)1150
Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла61600
Трийодтиронин вільний (T3 вільний)1150
Трийодтиронин загальний (T3 загальний)1150
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)1180
Фруктозамін2150
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
Назоцитограма1150
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
α-фетопротеїн (АФП)1200
β2-мікроглобулін2240
β-ХГЛ вільний2180
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)3380
Лабораторна діагностика гепато-целлюлярной карциноми (α-Фетопротеїн (AFP); Дез-γ-карбоксипротромбін (DCP))183800
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)2440
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)2330
Онкомаркер HE42410
Онкомаркер білок S-1002640
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)1200
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50)4640
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)2200
Онкомаркер ШКТ (СА 242)3350
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)2330
Онкомаркер яєчників (СА 125)1190
Перерахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %)150
Простатична кисла фосфатаза (РАР)7200
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)1180
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)2210
Тканинний поліпептидний антиген81200
Тумор-M2-піруваткіназа121300
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF)8990
Хромогранин А111300
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
Бакпосів з вуха + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)8330
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)7330
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida)7330
Бакпосів з носа + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)7330
Бакпосів з ока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)8330
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)7330
Бакпосів із закритих порожнин + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)7330
Бакпосів мокротиння + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)7330
Бакпосів молока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)5330
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) + антибіотикограма (у разі виявлення Staphylococcus aureus)6330
Бакпосів на Streptococcus agalactiae (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus agalactiae)7330
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus pyogenes)7330
Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал) + антибіотикограма8330
Бакпосів сечі + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)5330
Дисбактеріоз7380
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
Обстеження на Helicobacter pylori
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA1190
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG1190
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення)1320
Helicobacter pylori, антитіла IgG1190
Обстеженння на Гепатит А 
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG4220
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM2220
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні2240
Обстеження на Гепатит В  
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG4220
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM2220
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні2240
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg2260
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні2270
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)1220
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні2240
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення6280
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time)5880
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time)4370
Пакет “Первинний скринінг на гепатит В” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні)2370
Пакет “Комплекс гепатиту B” (HBs-антиген; HBs-антитіла (кількісне визначення); HBc-антитіла (IgG/IgM); HBc-антитіла IgM; HBe-антиген; HBe-антитіла)81460
Обстеження на Гепатит С  
Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)3720
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM3190
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні2260
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time)4860
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time)61050
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time)4420
Обстеження на Гепатит D  
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgM4200
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні4200
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, кількісне визначення, Real-timе)51120
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісне визначення, Real-timе)6440
Обстеження на Гепатит E, G  
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgG4200
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgM4200
ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV) (кров, якісне визначення, Real-time)4440
Обстеження на Гепатит (комплексні пакети)  
Пакет “Первинний скринінг на гепатити В і С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))31090
Пакет “Гепатити В, С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))3930
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів” (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)2400
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Глікований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)2820
Пакет “Гепатити А, В, С” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))3100
Пакет “Первинний скринінг інфекційних гепатитів” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)2990
Пакет “ПЛР. Гепатит С” (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time); ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs 8099917 T>G, rs12979860 C>T); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time))62100
Обстеження на Цитомегаловірус (ЦМВ)  
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення)4280
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення)4260
Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG3460
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG4180
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ4180
Обстеження на Герпетичну інфекцію  
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgA6320
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG5210
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM3210
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG4180
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG5180
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM4180
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgA6220
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM3180
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG5180
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM4180
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення)4260
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кров, якісне визначення)4260
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення)4280
Обстеження на вірус Епштейна-Барр  
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG6310
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG5180
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM5180
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG5180
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG5180
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення)4280
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (слина, кількісне визначення)4280
Пакет “Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) (Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG)5450
Обстеження на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)  
Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG3480
Toxoplasma gondii, антитіла IgA4220
Toxoplasma gondii, антитіла IgG4180
Toxoplasma gondii, антитіла IgM4180
ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення)4280
Обстеження на Краснуху (Rubella virus)  
Вірус краснухи, авідність антитіл IgG4340
Вірус краснухи, антитіла IgG4180
Вірус краснухи, антитіла IgМ4180
Обстеження на Parvovirus B19 
Parvovirus B19, антитіла IgG3320
Parvovirus B19, антитіла IgM3320
Обстеження на Бореліоз (Хвороба Лайма, Borrelia burgdorferi)  
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG3240
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM3240
Пакет “Бореліоз” (Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналіз)4860
Пакет “Після укусу кліща” (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Borrelia burgdorferi, антитіла IgG; Borrelia burgdorferi, антитіла IgM)3520
Обстеження на Паразитарні інфекції  
Ascaris lumbricoides, антитіла IgG3400
Echinococcus granulosus, антитіла IgG3260
Giardia (лямблії), антиген у калі (якісне визначення)2380
Giardia (лямблії), антитіла сумарні3250
Opisthorchis felineus, антитіла IgG4220
Opisthorchis felineus, антитіла IgM4220
Strongyloides stercoralis, антитіла IgG, метод EIA14880
Toxocara canis, антитіла IgG3300
Trichinella spiralis, антитіла IgG3250
Пакет “Антитіла до гельмінтів” (Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Toxocara canis, антитіла IgG; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; Trichinella spiralis, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgM)41460
Обстеження на Helicobacter pylori  
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA4180
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG4180
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення)2300
Helicobacter pylori, антитіла IgG2180
Обстеження на Демодекс  
Кліщі роду демодекс (брови)2180
Кліщі роду демодекс (вії)2180
Кліщі роду демодекс (вміст папул)2180
Кліщі роду демодекс (епітеліальний зішкріб)2180
Обстеження на Bordetella pertussis (Кашлюк)  
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgA6400
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgG6340
Bordetella pertussis, антитіла IgG (метод Вестернблот)8760
Bordetella pertussis, антитіла IgM6340
Обстеження на Кір (Morbillivirus)  
Вірус кору, антитіла IgG5240
Вірус кору, антитіла IgM6370
Обстеження на Дифтерію  
Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG5600
Обстеження на Епідемічний паротит (Rubalavirus)  
Вірус паротиту, антитіла IgG5200
Вірус паротиту, антитіла IgM6320
Обстеження на Chlamydia pneumoniae  
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgA5280
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG4200
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM4200
Обстеження на Mycoplasma pneumoniae  
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA6320
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG6200
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM6200
Обстеження на Staphylococcus areus, MRSA (метицилінорезистентний)  
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (ліквор, кількісне визначення)4360
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (р/г зішкріб, кількісне визначення)4360
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (сеча, кількісне визначення)4360
ПослугаЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
Аутоімунологічні дослідження  
ANA-профіль (БлотАналіз)41380
HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення)5740
Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG5400
PM-Scl, антитіла IgG6560
RNP (ANA-Screen), антитіла IgG5360
Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG5360
Sm (ANA-Screen), антитіла IgG5360
Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG5360
SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG5360
SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG5360
Аквапорин-4, антитіла IgG81120
Аннексін V, антитіла IgG, якісне визначення (маркер апоптозу)111840
Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод IFT)4380
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)4380
Базальна мембрана альвеолярного апарату, антитіла IgG14780
Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG5360
Базальна мембрана трубчастого апарату, антитіла IgG12780
Білок p53, антитіла IgG (кількісне визначення)101040
Внутрішній фактор Кастла, антитіла IgG111260
Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA, метод IFT)4340
ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG5400
ДНК односпіральна, антитіла IgG6420
Ендотелій, антитіла IgG (метод IFT)12820
Кератин, антитіла IgA, IgG, IgM141150
Мієлін-асоційований глікопротеїн, антитіла IgM152240
Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG5320
Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення)4480
Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT)4300
Міозитний профіль (БлотАналіз)4940
Міокард, антитіла сумарні (метод IFT)4340
Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG6340
Парієтальні клітини шлунка, антитіла IgG (PCA)6420
Печінковий профіль (БлотАналіз)4860
Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG5340
Профіль гангліозидний, антитіла IgG/IgM (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b), БлотАналіз101120
Рецептори ацетилхоліну, антитіла IgG6840
Рибосомальний протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG5420
Розчинний антиген печінки/ підшлункової залози, антитіла IgG6500
Тітин, антитіла11600
Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG5420
Центромер B (ANA-Screen), антитіла IgG5420
Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG6500
Частка, що розпізнає сигнал (SRP), антитіла (анти-SRP)12760
Пакет “Десмоглеїн, антитіла IgA, IgG” (Десмоглеїн, антитіла IgA; Десмоглеїн, антитіла IgG)111800
Пакет “Печінкова панель” (Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення); Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG; Розчинний антиген печінки/підшлункової залози, антитіла IgG; Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG)61460
Пакет “Системні захворювання” (ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG;Антинуклеарні антитіла (ANA-Screen);Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG;Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG;SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG;SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG;Sm (ANA-Screen), антитіла IgG;Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG;Рибосомальний протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG;Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG;RNP (ANA-Screen), антитіла IgG;Центромер B (ANA-Screen), антитіла IgG)51750
Пакет “Системні васкуліти – ANCA” (Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG;Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG;Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG)5810
Пакет “ANCA – антитіла IgG” (Лактоферин, антитіла IgG_ANCA; Нейтрофільна еластаза, антитіла IgG_ANCA; Катепсин G, антитіла IgG_ANCA; Бактерицидний білок, підвищуючий проникність (BPI), антитіла IgG_ANCA; Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG_ANCA; Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG_ANCA)61350
Діагностика целіакії  
Генетика. Целіакія (HLA DQ2, DQ7, DQ8)167400
Гліадин, антитіла IgA4320
Гліадин, антитіла IgG4320
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA4440
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG4480
Ендомізіум, антитіла IgA (метод IFT)6340
Ендомізіум, антитіла IgG (метод IFT)6340
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA3360
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG3360
Пакет “Антитіла IgG, IgA до тканинної трансглутамінази” (Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA)3550
Ревматоїдна панель  
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор)6400
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор)6400
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор)6400
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG3400
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG6540
Пакет “Аутоантитіла до Fc-фрагменту IgG-Ревматоїдний фактор” (Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))6960
Пакет “Ревматоїдна панель 1” (Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))61280
Пакет “Ревматоїдна панель 2” (Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG; Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))61710
Імунологічні дослідження  
Комплемент (C3C компонент)2120
Комплемент (С4 компонент)2120
Комплемент C1q циркулюючих імунних комплексів, аутоантитіла6440
Пакет “Комплексне імунологічне дослідження” (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка); Комплемент (C3C компонент); Комплемент (С4 компонент); Оцінка субпопуляції лімфоцитів в крові; Функціональна активність імунних клітин/ЦІК)7750
Імуноглобуліни A,E,G,M
Імуноглобулін A (IgA, сироватка)2150
Імуноглобулін A (IgA, слина)6680
Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка)2200
Імуноглобулін G (IgG, сироватка)2150
Імуноглобулін M (IgМ, сироватка)2150
Пакет “Гуморальний імунітет” (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка))2520
Інтерлейкіни  
Інтерлейкін-1 бета (ІЛ-1, IL-1 beta)8840
Інтерлейкін-4 (ІЛ-4, IL-4)131850
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)31080
Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R)11840
Діагностика антифосфоліпідного синдрому  
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgA3720
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG3330
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM3330
Вовчаковий антикоагулянт2340
Кардіоліпін, антитіла IgG3220
Кардіоліпін, антитіла IgM3250
Кардіоліпін, антитіла IgА3800
Протеїн S (активність)141420
Протеїн С (активність)10740
Фосфатидилсерин, антитіла IgA6580
Фосфатидилсерин, антитіла IgG6580
Фосфатидилсерин, антитіла IgM6580
Фосфоліпіди, антитіла IgG4270
Фосфоліпіди, антитіла IgM4270
Пакет “Первинний скринінг на антифосфоліпідний синдром” (Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)3710
Пакет “Тромбофілія” (Гомоцистеїн; Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)31000
Пакет “Антифосфоліпідний синдром 1” (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)41230
Пакет “Антифосфоліпідний синдром 2” (Кардіоліпін, антитіла IgG; Кардіоліпін, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)3910
ПослугиЧас виконання, к-сть днівВартість, грн
Маркери  
Діаміноксидаза8700
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP)6320
Дослідження на алергени IgE  
α-лактальбумін, антитіла IgE3170
Абрикос, антитіла IgE3170
Авокадо, антитіла IgE3170
Акація (пилок), антитіла IgE3170
Амброзія полинолиста, антитіла IgE3170
Ананас, антитіла IgE3170
Апельсин, антитіла IgE3170
Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE3170
Баклажан, антитіла IgE3170
Банан, антитіла IgE3170
Баранина, антитіла IgE3170
Береза (пилок), антитіла IgE3170
Береза основний алерген, антитіла IgE8350
Білок яєчний, антитіла IgE3170
Бузина (пилок), антитіла IgE19750
Бук (пилок), антитіла IgE3170
Буряк червоний столовий, антитіла IgE8350
Бухарнік шерстистий, антитіла IgE3170
Верба козяча (пилок), антитіла IgE3170
Виноград, антитіла IgE3170
Вишня, антитіла IgE3170
Вівсяна мука, антитіла IgE3170
Вільха (пилок), антитіла IgE3170
Волоський горіх (пилок), антитіла IgE3170
Волоський горіх, антитіла IgE3170
Гарбуз, антитіла IgE3170
Горох, антитіла IgE3170
Грейпфрут, антитіла IgE3170
Гречана мука, антитіла IgE3170
Грибки Rhizopus nigricans, антитіла IgE3170
Груша, антитіла IgE3170
Диня, антитіла IgE3170
Дріжджоподібний грибок Candida albicans, антитіла IgE3170
Дуб (пилок), антитіла IgE3170
Епідерміс барана, антитіла IgE3170
Епідерміс кішки, антитіла IgE3170
Епідерміс коня, антитіла IgE3170
Епідерміс кролика, антитіла IgE3170
Епідерміс морської свинки, антитіла IgE3170
Епідерміс собаки, антитіла IgE8350
Епітелій миші, антитіла IgE3170
Епітелій хом’яка, антитіла IgE3170
Епітелій щура, антитіла IgE3170
Єжа збірна, антитіла IgE3170
Житнє борошно, антитіла IgE3170
Жито, антитіла IgE3170
Жовток яєчний, антитіла IgE3170
Золотарник, антитіла IgE3170
Ільм (пилок), антитіла IgE3170
Індичатина, антитіла IgE3170
Інжир (свіжий плід), антитіла IgE3170
Кава, антитіла IgE3170
Казеїн, антитіла IgE3170
Какао, антитіла IgE3170
Камбала, антитіла IgE3170
Картопля, антитіла IgE3170
Каштан європейський, антитіла IgE3170
Квасоля зелена, антитіла IgE3170
Кедр, антитіла IgE3170
Кипарис (пилок), антитіла IgE3170
Ківі, антитіла IgE3170
Клейковина (глютен), антитіла IgE3320
Клен (пилок), антитіла IgE3150
Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE3170
Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE3170
Кліщ Lepidoglyphus destructor, антитіла IgE3170
Кліщ борошняний Acarus siro, антитіла IgE3170
Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgE3170
Кокосовий горіх, антитіла IgE3170
Колосок запашний, антитіла IgE3170
Кориця, антитіла IgE3170
Костриця лучна, антитіла IgE3170
Краб, антитіла IgE3170
Креветка, антитіла IgE3170
Кролятина, антитіла IgE3170
Кропива, антитіла IgE3170
Кукурудза, антитіла IgE3170
Кульбаба, антитіла IgE3170
Кунжут, антитіла IgE3170
Курятина, антитіла IgE3170
Латекс, антитіла IgE3170
Лимон, антитіла IgE3170
Липа (пилок), антитіла IgE3170
Лісовий горіх, антитіла IgE3170
Ліщина (пилок), антитіла IgE3170
Лобода біла, антитіла IgE3170
Лобода садова, антитіла IgE3170
Лосось, антитіла IgE3170
Майоран, антитіла IgE3170
Малина, антитіла IgE3170
Мальва (пилок), антитіла IgE3170
Манго, антитіла IgE3170
Мандарин/клементін, антитіла IgE3170
Мед, антитіла IgE3170
Мигдаль, антитіла IgE3170
Мідія, антитіла IgE3170
Молоко (кип’ячене), антитіла IgE3170
Молоко козяче, антитіла IgE3170
Молоко коров’яче, антитіла IgE3170
Морква, антитіла IgE3170
Овес польовий, антитіла IgE3170
Ожина, антитіла IgE19750
Олива зелена, антитіла IgE3170
Олива чорна, антитіла IgE14350
Оселедець, антитіла IgE3170
Отрута бджоли, антитіла IgE3170
Отрута джмеля, антитіла IgE14350
Отрута оси, антитіла IgE3170
Отрута шершня, антитіла IgE10350
Палтус, антитіла IgE3170
Папая, антитіла IgE3170
Пеніцилін В, антитіла IgE3170
Персик, антитіла IgE3170
Печериця, антитіла IgE3170
Пір’я канарки, антитіла IgE3170
Пір’я папуги, антитіла IgE3170
Пір’я хвилястого папуги, антитіла IgE3170
Пажитниця, антитіла IgE3170
Плісень Alternaria alternata, антитіла IgE3170
Плісень Aspergillus flavus, антитіла IgE3170
Плісень Aspergillus fumigatus, антитіла IgE3170
Плісень Aspergillus niger, антитіла IgE3170
Плісень Aspergillus terreus, антитіла IgE3170
Плісень Cladosporium herbarum, антитіла IgE3170
Плісень Mucor racemosus, антитіла IgE8350
Плісень Penicillium notatum, антитіла IgE3170
Плісень Setomelanomma rostrata, антитіла IgE3170
Подорожник, антитіла IgE3170
Полин, антитіла IgE3170
Помідор, антитіла IgE3170
Пшениця, антитіла IgE3170
Пшеничне борошно, антитіла IgE3170
Рак річковий, антитіла IgE3170
Рис, антитіла IgE3170
Ріпак (пилок), антитіла IgE3170
Сардина (Середземне море), антитіла IgE3170
Свинина, антитіла IgE3170
Селера, антитіла IgE3170
Сироватка молочна, антитіла IgE3170
Скумбрія, антитіла IgE3170
Слива, антитіла IgE3170
Смородина червона, антитіла IgE19350
Собача шерсть, антитіла IgE3170
Солянка холмова, антитіла IgE3170
Сочевиця, антитіла IgE3170
Соя, антитіла IgE3170
Суниця, антитіла IgE3170
Тарган, антитіла IgE3170
Тархун, антитіла IgE3170
Тимофіївка, антитіла IgE3170
Трава Байя, антитіла IgE3170
Трава свинорий, антитіла IgE3170
Трави (пізнє цвітіння), антитіла IgE3170
Трави (раннє цвітіння), антитіла IgE3170
Тріска, антитіла IgE3170
Тунець, антитіла IgE3170
Фікус, антитіла IgE3170
Фінік, антитіла IgE3170
Хек (мерлуза), антитіла IgE8350
Хлібопекарські дріжджі, антитіла IgE3170
Цвітна капуста, антитіла IgE3170
Чай, антитіла IgE3170
Часник, антитіла IgE3170
Чебрець, антитіла IgE14350
Червоний перець (паприка), антитіла IgE3170
Шоколад, антитіла IgE3170
Шпинат, антитіла IgE3170
Щавель кислий, антитіла IgE3170
Яблуко, антитіла IgE3170
Яйце цільне, антитіла IgE3170
Яловичина, антитіла IgE3170
Ясен (пилок), антитіла IgE3170
Ячмінне борошно, антитіла IgE3170
Ячмінь, антитіла IgE10350
Молекулярна алергодіагностика  
Пакет “Весняні дерева” (Береза (rBet v1), антитіла IgE; Береза (rBet v2), антитіла IgE; Береза (rBet v4), антитіла IgE)8980
Пакет “Суміш трав: злакові та лугові” (Тимофіївка (rPhl p1), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p7), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p12), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p5b), антитіла IgE)101440
Пакет “Полин” (Тимофіївка (rPhl p7), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p12), антитіла IgE; Полин (nArt v1), антитіла IgE; Полин (nArt v3), антитіла IgE)81520
Пакет “Амброзія” (Тимофіївка (rPhl p7), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p12), антитіла IgE; Амброзія (nAmb a1), антитіла IgE)81080
Пакет “Кліщі” (Кліщ домашнього пилу (d1), антитіла IgE; Кліщ (nDer p1), антитіла IgE; Кліщ (rDer p2), антитіла IgE; Кліщ (rDer p10), антитіла IgE)81360
Пакет “Астма/риніт дитячий” (Кліщ домашнього пилу (d1), антитіла IgE; Епідерміс кішки (e1), антитіла IgE; Епідерміс собаки (e5), антитіла IgE; Білок яєчний (f1), антитіла IgE; Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p1), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p5b), антитіла IgE; Береза (rBet v1), антитіла IgE; Полин (пилок) (w6), антитіла IgE)102400
Пакет “Астма/риніт дорослий” (Кліщ домашнього пилу (d1), антитіла IgE; Епідерміс кішки (e1), антитіла IgE; Епідерміс собаки (e5), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p1), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p5b), антитіла IgE; Плісень Alternaria alternata (m6), антитіла IgE; Береза (rBet v1), антитіла IgE; Амброзія полинолиста (w1), антитіла IgE; Полин (пилок) (w6), антитіла IgE)102400
Пакет “Молоко” (Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Казеїн (nBos d8), антитіла IgE)8660
Пакет “Перед вакцинацією” (Желатин коров’ячий (с74), антитіла IgE; Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE ; Хлібопекарські дріжджі (f45), антитіла IgE)14940
Пакет “Яйце” (Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE ; Овамукоїд курячого яйця (nGal d1), антитіла IgE ; Кональбумін курячого яйця (nGal d3), антитіла IgE ; Жовток яєчний (f75), антитіла IgE; Лізоцим (nGal d4), антитіла IgE )81760
Пакет “Aspergillus fumigatus (Цвіль)” (Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f1), антитіла IgE; Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f2), антитіла IgE; Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f4), антитіла IgE; Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f6), антитіла IgE; Плісень Alternaria alternata (rAlt a1), антитіла IgE)101660
Алергопакети (антитіла IgE)  
ALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE)53900
Алергопанель загальна, антитіла IgE (20 показників) (Арахіс; Молоко; Білок курячого яйця; Жовток курячого яйця; Картопля; Морква; Тріска; Яблуко; Соя; Пшеничне борошно; Пилок бородавчастої берези; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Cladosporium herbarum; Лугова тимофіївка; Пилок полин; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Епідерміс собаки; Епідерміс кішки; Епідерміс коня)41000
Алергопанель інгаляційна 1, антитіла IgE (21 показник) (Пилок бородавчастої берези; Пилок сірого вільшняка; Пилок ліщини; Пилок дуба; Лугова тимофіївка; Пилок жита; Пилок полину; Пилок подорожника ланцетолистого; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Епідерміс собаки; Епідерміс кішки; Епідерміс коня; Епідерміс морської свинки; Епідерміс хом’яка; Епідерміс кролика; Плісень Penicillium notatum; Плісень Cladosporium herbarum; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Alternaria alternata)41000
Алергопанель скринінг, антитіла IgE (55 показників) (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Отрута бджоли; Отрута оси; Тарган; Домашній пил; Епідерміс кішки; Епідерміс собаки; Епідерміс коня; Плісень Alternaria alternata; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Cladosporium herbarum; Плісень Penicillium notatum; Колосок запашний; Грястиця збірна; Тимофіївка; Жито; Вільха (пилок); Береза (пилок); Ліщина (пилок); Дуб (пилок); Кипарис (пилок); Амброзія полинолиста; Полин (пилок); Подорожник; Латекс; Помідори; Морква; Картопля; Селера; Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Тріска; Краб; Креветки; Бичачий сироватковий альбумін; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; Казеїн; Яловичина; Баранина; Хлібопекарські дріжджі; Пшеничне борошно; Житнє борошно; Рис; Соя; Кунжут; Арахіс (земляний горіх); Лісовий горіх; Мигдаль; Яблуко; Ківі; Абрикос; Маркер перехресної реакції (CCD))41940
Алергопанель харчова 1, антитіла IgE (20 показників) (Лісовий горіх; Арахіс; Волоський горіх; Мигдаль;Молоко; Білок курячого яйця; Жовток курячого яйця; Казеїн; Картопля; Селера; Морква; Помідор; Тріска;Креветки; Персик;Яблуко; Соя; Пшеничне борошно; Кунжут; Житнє борошно)41000
Алергопанель харчова 2, антитіла IgE (20 показників) (Арахіс; Картопля; Помідор; Тріска; Пшеничне борошно; Гречане борошно; Какао; Сир (тверді сорти); Тунець; Лосось; Свинина; Курятина; Яловичина; Суміш цитрусових; Дріжджі пекарські; Рис; Ячмінне борошно; Часник; Солодкий каштан; Скумбрія)41000
Алергопанель педіатрична, антитіла IgE (20 показників) + звіт з описом лабораторних показників (Молоко; Білок курячого яйця; Домашній пил; Суміш пилку вільхи та берези; Дуб (пилок); Пилок полин; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Епідерміс кішки; Епідерміс собаки; Краби; Суміш креветок; Персик; Суміш тарганів; Плісень Alternaria alternata; Амброзія полинолиста; Тимофіївка; Соя; Жито (пилок); Кедр; Загальний IgE)51000
Пакет “Суміш пір’я №1, антитіла IgE” (Пір’я хвилястого папуги, антитіла IgE; Пір’я канарки, антитіла IgE; Пір’я папуги, антитіла IgE)3380
Пакет “Кліщова суміш, антитіла IgE” (Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE; Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE; Кліщ Lepidoglyphus destructor, антитіла IgE; Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgE)3500
Пакет “Зернова суміш, антитіла IgE” (Вівсяна мука, антитіла IgE; Гречана мука, антитіла IgE; Пшеничне борошно, антитіла IgE; Кукурудза, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш морепродуктів № 1, антитіла IgE” (Креветка, антитіла IgE; Тунець, антитіла IgE; Мідія, антитіла IgE)3380
Пакет “Суміш морепродуктів №2, антитіла IgЕ” (Тріска, антитіла IgE; Лосось, антитіла IgE; Оселедець, антитіла IgE; Скумбрія, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш овочів №1, антитіла IgE” (Помідор, антитіла IgE; Морква, антитіла IgE; Картопля, антитіла IgE; Червоний перець (паприка), антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш епідермісу тварин, антитіла IgE” (Епідерміс кішки, антитіла IgE; Епідерміс коня, антитіла IgE; Епідерміс барана, антитіла IgE)3380
Пакет “Суміш плісневих грибків № 1,антитіла IgE” (Плісень Aspergillus fumigatus, антитіла IgE; Плісень Aspergillus flavus, антитіла IgE; Плісень Aspergillus niger, антитіла IgE; Плісень Aspergillus terreus, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш плісневих грибків № 2, антитіла IgE” (Плісень Alternaria alternata, антитіла IgE; Плісень Cladosporium herbarum, антитіла IgE; Дріжджоподібний грибок Candida albicans, антитіла IgE; Плісень Penicillium notatum, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш м’ясних продуктів, антитіла IgE” (Свинина, антитіла IgE;Яловичина, антитіла IgE; Курятина, антитіла IgE; Індичатина, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш пилку дерев № 1, антитіла IgE” (Береза (пилок), антитіла IgE; Ліщина (пилок), антитіла IgE; Дуб (пилок), антитіла IgE; Вільха (пилок), антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш пилку дерев № 2, антитіла IgE” (Мальва (пилок), антитіла IgE; Верба козяча (пилок), антитіла IgE; В’яз (пилок), антитіла IgE; Клен (пилок), антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш епідермісу гризунів, антитіла IgE” (Епідерміс морської свинки, антитіла IgE; Епітелій щура, антитіла IgE; Епітелій миші, антитіла IgE; Епітелій хом’яка, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш цитрусових № 1, антитіла IgE” (Лимон, антитіла IgE; Грейпфрут, антитіла IgE; Апельсин, антитіла IgE; Мандарин/клементін, антитіла IgE)3500
Пакет “Фруктово-ягідна суміш № 3, антитіла IgE” (Персик, антитіла IgE; Яблуко, антитіла IgE; Ківі, антитіла IgE; Банан, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш трав № 1, антитіла IgE” (Жито, антитіла IgE; Тимофіївка, антитіла IgE; Колосок запашний, антитіла IgE; Пажитниця, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш трав № 2, антитіла IgE” (Амброзія полинолиста, антитіла IgE; Подорожник, антитіла IgE; Полин, антитіла IgE; Лобода біла, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш трав № 3, антитіла IgE” (Полин, антитіла IgE; Бухарник шерстистий, антитіла IgE; Лобода садова, антитіла IgE; Солянка холмова, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш приправ, антитіла IgE” (Майоран, антитіла IgE; Тархун, антитіла IgE; Чебрець, антитіла IgE)14500
Пакет “Фруктово-ягідна суміш № 1, антитіла IgE” (Виноград, антитіла IgE; Груша, антитіла IgE; Абрикос, антитіла IgE; Вишня, антитіла IgE)3500
Пакет “Фруктово-ягідна суміш № 2, антитіла IgE” (Ананас, антитіла IgE; Слива, антитіла IgE; Малина, антитіла IgE; Суниця, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш горіхів, антитіла IgE” (Лісовий горіх, антитіла IgE; Мигдаль, антитіла IgE; Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE; Волоський горіх, антитіла IgE)3500
Пакет “Суміш овочів № 2, антитіла IgE” (Помідор, антитіла IgE; Морква, антитіла IgE; Гарбуз, антитіла IgE; Баклажан, антитіла IgE)3500
Алергопакети (антитіла IgG)  
Пакет “Харчові алергени (108 штук), антитіла IgG, БлотАналіз” (Чорний чай; Кава;Мед;Хлібопекарські дріжджі;Пивні дріжджі;Тріска;Камбала;Форель;Риба меч; Хамса/анчоус;Креветка;Молюски;Тунець; Лосось;Раки;Суміш грибів 2 (боровики (білий гриб),польські гриби);Суміш грибів 1 (гливи, печериці, шиітаке, лисички); Кокосовий горіх;Волоський горіх;Насіння соняшнику;Кунжут;Фісташки;Арахіс (земляний горіх);Лісовий горіх;Какао боби; Кешью;Мигдаль;Ваніль;Чебрець;Розмарин;Мак; Перцева м’ята;Петрушка;Орегано; Мускатний горіх;Зерна гірчиці;Часник; Кориця;Перець (чорний/білий);Базилік; Фінік;Курятина;Яловичина;Рис;Ячмінне борошно;Клейковина (глютен);Вівсяне борошно;Житнє борошно;Спельта; Пшеничне борошно;Пшоно;Кукурудза; Насіння льону;Гречане борошно;Свинина; Баранина;Індичатина;Козячий сир;Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Йогурт; Овечий сир; Овече молоко; Козине молоко; Броколі; Перець червоний стручковий; Буряк червоний столовий; Баклажан; Морква; Селера; Огірок; Чилі; Цибуля-порей; Хрін; Цибуля ріпчаста; Оливки; Капуста червоноголова; Картопля; Ріпа; Помідор; Соєві боби; Горох Квасоля стручкова; Шпинат; Спаржа; Артишок; Цукіні; Маш-салат; Салат-латук; Квасоля біла; Сочевиця; Виноград (білий/синій); Вишня; Банан; Абрикос; Яблуко; Апельсин; Нектарин; Лимон; Ківі; Ананас; Полуниця; Кавун; Слива; Груша; Персик; Грейпфрут)44680
Пакет “Харчові алергени (216 штук), антитіла IgG, БлотАналіз” (Сафлорова олія; Пекарський порошок; Зелений чай; Алое вера; Агар-агар; Краб; Ікра; Сібас (лаврак); Морський окунь; Сардина;Устриця; Восьминіг; Скумбрія; Лобстер (омар); Оселедець; Палтус; Щука; Пікша; Дорада; Вугор; Кальмар; Короп; Горіх кола; Каштан; Кедровий горіх; Макадамія (австралійський горіх); Бразильський горіх; М’ята; Хміль; Тархун; Каррі; Перець кайєнський; Шавлія; Шафран; Майоран; Імбир; Кріп; Кмин; Коріандр; Гвоздика; Шніт-цибуля; Каперси; β-лактоглобулін; Кефір; Конятина; М’ясо цесарки; М’ясо косулі; Кроляче м’ясо; Перепелине м’ясо; Страусине м’ясо; Гусяче м’ясо; Козяче м’ясо; Качине м’ясо; Насіння ріпаку; Плоди ріжкового дерева; Сир Камамбер; Масло вершкове; Сир плавлений; Сир Моцарела; Сир Емменталь; Казеїн; Сир кисломолочний (cottage cheese); Цвітна капуста; Брюссельська капуста; Пагони бамбука; Пагони бамбука; Сир кисломолочний (curd cheese); Фенхель; Пекінська капуста; Буряк листовий (мангольд); Топінамбур; Гарбуз; Редька; Капуста кучерява (кале); Савойська капуста; Виноградне листя; Батат (солодка картопля); Цибуля-шалот; Капуста білокачанна; Горошок в стручках; Корінь солодки; Нут (турецький горох); Кормові боби; Ожина; Авокадо; Рукола; Салат Айсберг; Цикорій; Квасоля Кідні; Маш (боби мунг); Журавлина; Чорниця; Смородина чорна; Смородина червона; Лічі китайський; Лайм; Диня мускатна; Аґрус; Інжир; Папайя; Манго; Диня мускусна (канталупа); Плоди шипшини; Малина; Гранат; Ромашка; Лавровий лист; Насіння анісу; Родзинки; Чорний чай; Кава; Мед; Хлібопекарські дріжджі; Пивні дріждж; Тріска; Камбала; Форель; Риба меч; Хамса/анчоус; Креветка; Молюски; Тунець; Лосось; Раки; Суміш грибів 2 (боровики (білий гриб), польські гриби); Суміш грибів 1 (вешенки, печериці, шиітаке, лисички); Кокосовий горіх; Волоський горіх; Насіння соняшнику; Кунжут; Фісташки; Арахіс (земляний горіх); Лісовий горіх; Какао боби; Кешью; Мигдаль; Ваніль; Чебрець; Розмарин; Мак; Перцева м’ята; Петрушка; Орегано; Мускатний горіх; Зерна гірчиці; Часник; Кориця; Перець (чорний/білий); Базилік; Фінік; Курятина; Яловичина; Рис; Ячмінне борошно; Клейковина (глютен); Вівсяне борошно; Житнє борошно; Спельта; Пшеничне борошно; Пшоно; Кукурудза; Насіння льону; Гречане борошно; Свинина; Баранина; Індичатина; Козиний сир; Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Йогурт; Овечий сир; Овече молоко; Козине молоко; Броколі; Перець червоний стручковий; Буряк червоний столовий; Баклажан; Морква; Селера; Огірок; Чилі; Цибуля-порей; Хрін; Цибуля ріпчаста; Оливки; Капуста червоноголова; Картопля; Ріпа; Помідор; Соєві боби; Горох; Квасоля стручкова; Шпинат; Спаржа; Артишок; Цукіні; Маш-салат; Салат-латук; Квасоля біла; Сочевиця; Виноград (білий/синій); Вишня; Банан; Абрикос; Яблуко; Апельсин; Нектарин; Лимон; Ківі; Ананас; Полуниця; Кавун; Слива; Груша; Персик; Грейпфрут)48920
Алергопакети (антитіла IgG4)  
Пакет “Суміш трав № 2, антитіла IgG4” (Амброзія полинолиста, антитіла IgG4; Полин (пилок), антитіла IgG4; Подорожник, антитіла IgG4; Лобода біла, антитіла IgG4)81150
Пакет “Кліщова суміш, антитіла IgG4” (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgG4; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae, антитіла IgG4; Кліщ сливи Lepidoglyphus destructor, антитіла IgG4; Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgG4)81150

 

ПослугаВартість, грн
Кадмій980
Мідь210
Ртуть720
Свинець920
Хром1020
Цинк320
ПослугаВартість, грн
Амфетаміни (якісне визначення)360
Барбітурати (якісне визначення)360
Бензодіазепіни (якісне визначення)360
Вальпроєва кислота220
Еверолімус1800
Ізоніазид960
Каннабіноїди (якісне визначення)360
Карбамазепін220
Кокаїн (якісне визначення)360
Креатин280
Ламотриджин1880
Леветірацетам1820
Літій220
Опіати (якісне визначення)360
Сиролімус1820
Такролімус1820
Теофілін1400
Топірамат1820
Циклоспорин1820
ПослугаВартість, грн
Пакет “Лабораторна діагностика саркоїдоза” (Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ); Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R))1100
Пакет “Жіноча онкологічна панель розширена” (Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Кальцитонін; Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))1700
Пакет “ПСА” (Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.); Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального)300
Пакет “Жіноча онкологічна панель 1” (Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА))820
Пакет “Чоловіча онкологічна панель” (Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер шлунка (СА 72-4); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); α-фетопротеїн (АФП))890
Пакет “Лабораторна діагностика раку яєчника” (Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))560
Пакет “Жіноча онкологічна панель 2” (Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))1150
ПослугаВартість, грн
Пакет “Тиреоїдний 1” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна))430
Пакет “Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт з описом лабораторних показників” (Трийодтиронин загальний (T3 загальний); Тироксин загальний (T4 загальний) ;Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ))1280
Пакет “Ендокринне здоров’я” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Глікований гемоглобін (HbA1c))420
Пакет “Тиреоїдний 2” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний))430
Пакет “Моніторинг раку щитоподібної залози” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тиреоглобулін (ТГ); Тироксин вільний (T4 вільний))580
Пакет “Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ))470
Пакет “Тиреоїдний 3” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний))450
Пакет “Тиреоїдний 4” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний))450
Пакет “Тиреоїдний” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Кальцитонін)680
Пакет “Тиреоїдний 5” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний))560
Пакет “Аутоімунні порушення. Щитоподібна залоза” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ))990
Пакет “Діагностика гіперпаратиреозу” (Паратгормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований (сироватка); 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)620
Пакет “Паратиреоїдний” (Паратгормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований (сироватка))320
Пакет “Стан кісткової тканини” (Кальцій загальний (сироватка); Паратгормон (ПТГ); Остеокальцин; Фосфор)550
Макропролактин (Пролактин загальний; Пролактин мономірний; Макропролактин)430
Пакет “Гіперпролактинемія” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Пролактин)410
Пакет “Гормональний 1” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))450
Пакет “Гормональні порушення в репродуктивному здоров’ї” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1))780
Пакет “Гіперандрогенні порушення” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); 17-α-оксипрогестерон (17-OHP); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))600
Пакет “Гормональний 2” (Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))580
Пакет “Гормональний 3” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))740
Пакет “Гормональний 5” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка); Кортизол (сироватка))530
Пакет “Індекс вільного тестостерону” (Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))320
Пакет “Cпіввідношення ЛГ/ФСГ” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ)300
Пакет “Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))1020
Пакет “Оцінка оваріального резерва” (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Інгібін B; Антимюллерів гормон (АМГ, MIS))900
Пакет “Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2))590
Пакет “Контроль другої фази МЦ 1” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))590
Пакет “Контроль другої фази МЦ 2” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))740
Пакет “Катехоламіни” (Адреналін (плазма); Норадреналін (плазма); Дофамін (плазма))1220
Пакет “Фактори зростання” (Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1); Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3))600
Пакет “Альдостерон-ренінове співвідношення” (Альдостерон; Ренін прямий; Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення)520
Пакет “Порушення вуглеводного обміну” (Глюкоза (сироватка); Інсулін; З’єднуючий пептид (С-пептид); Глікований гемоглобін (HbA1c); Розрахунок індексу HOMA)530
Пакет “Диференціальна діагностика діабетів” (Глікований гемоглобін (HbA1c); Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG)520
Пакет “Індекс HOMA” (Глюкоза (сироватка); Інсулін; Розрахунок індексу HOMA)250
Пакет “Діабетичний” (Глюкоза (сироватка); З’єднуючий пептид (С-пептид); Глікований гемоглобін (HbA1c); Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG)740
Пакет “Метаболічний” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Білок загальний; Сечова кислота; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; З’єднуючий пептид (С-пептид); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))760
ПослугаВартість, грн
Пакет “Біохімія крові розширена 1 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Паратгормон (ПТГ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироваткове; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ); Фосфор; Хлор (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Коефіцієнт атерогенності (КА); Розрахунок індексу HOMA)1100
Пакет “Біохімія крові розширена 2 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))860
Пакет “Біохімія крові 3 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))760
Пакет “Печінкові проби” (Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Білірубін непрямий)510
Пакет “Ниркові проби” (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина)210
Пакет “Ревмопроби” (Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ))230
Пакет “Розширені білкові фракції – протеїнограма” (Розширені білкові фракції; Білок загальний для білкових фракцій)210
Пакет “Білкові фракції” (Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення)130
Пакет “Білірубін фракційно” (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий)140
Пакет “Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))280
Пакет “Електроліти крові ” (Натрій (сироватка); Хлор (сироватка); Калій (сироватка))280
Фолати (в еритроцитах) (Фолати (цільна кров); Фолати (гематокрит); Фолати (концентрація в еритроцитах))200
Холінестераза (в еритроцитах) (Холінестераза (гематокрит); Холінестераза (плазма); Холінестераза (цільна кров); Холінестераза (активність в еритроцитах))280
Пакет “Контроль анемії” (Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин;Феритин; Фолієва кислота (сироватка))660
Пакет “Оцінка насичення трансферину залізом” (Залізо сироваткове; Трансферин; Відсоток насичення трансферину)200
Глюкоза (сироватка)110

Проведення лабораторних досліджень

Кожен аналіз у Львові виконується з певною метою. Дослідження однієї і тієї ж біологічної рідини може бути направленим на різні види показників. Наприклад, аналіз крові може допомогти виявити запальний процес в організмі, показати рівень певних гормонів, встановити наявність антитіл до конкретних бактерій чи паразитів. Однак, для одних випадків необхідно використовувати кров з вени, а для інших ― з капілярів (з пальців).

Те ж стосується аналізу сечі. Ця біологічна рідина має у своєму складі продукти обміну, які виводяться з організму. На їх основі можна провести дослідження та визначити:

  • наявність кетонових тіл (ацетон);
  • інфікування кишковою паличкою;
  • генетичне захворювання, пов’язане з порушенням обміну амінокислот;
  • накопичення триметиламіну;
  • цистит;
  • наявність білка у сечі;
  • інше.

Аналіз сечі та крові являються надзвичайно інформативними дослідженнями. Вчасне їх проведення позитивно впливає на діагностику захворювань та призначення лікування.

Підготовка до аналізів

Від правильності підготовки до аналізів залежить їх результат та точність. Існує величезна кількість видів досліджень кожної з біологічних рідин, для яких характерна певний процес підготовки.

Для аналізу сечі, необхідно придбати в аптеці стерильний контейнер. Не варто стерилізувати банки вдома з допомогою кип’ятку, адже такий метод не абсолютно впливає на певні види бактерій, що в результаті, може позначитися на результатах досліджень. Перед аналізом слід прийняти душ. Біологічний матеріал слід збирати протягом ночі, щоб показники були максимально точними. Не варто вживати алкоголь хоча б за три дні до дати проведення аналізу. Якщо це сталося, дослідження слід перенести.

Що стосується аналізу крові, то в більшості випадків перед ним не можна їсти, тобто потрібно йти в лабораторію натщесерце. Від останнього прийому їжі до збору біологічного матеріалу повинно пройти не менше 8 годин. Також мінімум за годину до початку процедури не можна палити. Лікарі рекомендують утриматися від жирної та важкої їжі за день-два до того, як мають відбутися лабораторні дослідження, щоб не спровокувати неточність результатів. Також необхідно повідомити спеціаліста про прийом ліків, вітамінів, дотримання дієти і так далі. Важливо також перебувати у стані спокою під час забору крові, адже стрес чи емоційне перенапруження може впливати на рівень гормонів чи інших речовин.

Де можна здати аналізи у Львові?

Якщо Ви шукаєте де можна здати аналізи, то найкращим варіантом стане медичний центр “Родина”. В даній клініці найкраща лабораторія у Львові, а також висококваліфікований медичний персонал. В “Родині” Ви можете зробити аналізи на будь-який показник та швидко отримати результати, що позитивно впливає на процес діагностики.

Call Now Button