Надіслати заявку на записЦіни

Головна / Ціни

 

 

 

ПослугаВартість, грн
Консультація сімейного лікаря400
Повторна консультація сімейного лікаря350
Консультація педіатра400
Повторна консультація педіатра350
Консультація терапевта400
Повторна консультація терапевта350
Консультація кардіолога400
Повторна консультація кардіолога350
Консультація невролога400
Повторна консультація невролога350
Консультація дитячого невролога400
Повторна консультація дитячого невролога350
Консультація ендокринолога400
Повторна консультація ендокринолога350
Консультація алерголога400
Повторна консультація алерголога350
Консультація дерматолога400
Повторна консультація дерматолога350
Консультація гастроентеролога400
Повторна консультація гастроентеролога350
Інтерпретація результатів обстеження180
Онлайн-консультація лікаря (первинна)300
Онлайн-консультація лікаря (повторна)250
Виїзд лікаря додому1000
Консультація проктолога450
Повторна консультація проктолога400
Консультація травматолога450
Повторна консультація травматолога400
Консультація судинного хірурга450
Повторна консультація судинного хірурга400
Консультація офтальмолога450
Повторна консультація офтальмолога400
Консультація отоларинголога450
Повторна консультація отоларинголога400

450

ПослугаВартість, грн
Консультація дитячого дерматовенеролога400
Консультація дитячого невролога400
Повторна консультація дитячого невролога350
Консультація дитячого ЛОРа450
Повторна консультація дитячого ЛОРа400
Консультація дитячого офтальмолога450
Повторна консультація дитячого офтальмолога400
Консультація дитячого хірурга
Повторна консультація дитячого хірурга400
Консультація дитячого ортопеда450
Повторна консультація дитячого ортопеда400
ПослугаВартість, грн
ЕКГ120
Холтерівське моніторування600
Дерматоскопія250
Медична процедура420
Медична маніпуляція на м’які тканини380
Загальноклінічні дослідження крові
ПослугаВартість, грн
Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок))170
Група крові/резус фактор210
Коагулограма (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR);Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ);Тромбіновий час (ТЧ);Фібриноген)300
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ)80
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR)120
Тромбіновий час (ТЧ)80
Фактор фон Віллебранда1,750
Фібриноген100
Антитромбін (активність)280
D-димер170
Аналіз крові на LE-клітини110
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу140
Антирезусні антитіла400
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ01020
Лімфоцитарний профіль периферичної крові760
Пакет “Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0” (Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0;Кров для дослідження)1020
Експрес-діагностика
ПослугаВартість, грн
Наявність антитіл до ВІЛ (експрес-метод)200
Наявність антитіл до Сифілісу (експрес-метод)200
Наявність антитіл до HBsAg (гепатит В) (експрес-метод)200
Наявність антитіл до HCV (гепатит С) (експрес-метод)200
Глюкоза у капілярній крові (експрес-метод)70
Наявність антитіл до SARS-CoV-2 (експрес-метод)520
Визначення антигену до SARS-CoV-2 (експрес-метод)400
Аналіз сечі
ПослугиВартість, грн
Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду)110
Аналіз сечі по Нечипоренко100
Білок загальний (добова сеча)80
Білок загальний (сеча)80
Глюкоза (добова сеча)90
Йод (сеча)170
Калій (добова сеча)80
Кетони (сеча)90
Кортизол вільний (добова сеча)260
Креатинін (добова сеча)80
Креатинін (сеча)80
Натрій (добова сеча)80
Сечовина (добова сеча)80
Хлор (добова сеча)80
Аналіз калу
ПослугаВартість, грн
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз)120
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)140
Аналіз калу на приховану кров150
Кальпротектин (кал)620
Копрограма150
Лактоферин (кал)940
Панкреатична еластаза (кал)600
Біохімічні дослідження
ПослугаВартість, грн
C-реактивний білок (СРБ)90
α-Амілаза80
α-Амілаза панкреатична80
α-1-антитрипсин190
α-2-макроглобулін190
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)80
Азот сечовини80
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT80
Альбумін80
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)100
Аполіпопротеїн А-1100
Аполіпопротеїн В100
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)80
Бікарбонати110
Білірубін загальний80
Білок загальний80
Вітамін A700
Вітамін B1700
Вітамін B6700
Вітамін C940
Вітамін E700
Вітамін B12 активний (голотранскобаламін)700
Вітамін В12 (ціанокобаламін)200
Гаптоглобін120
Гастрин240
Гастротест2 680
Гомоцистеїн360
Еритропоетин330
Еритропоетин, антитіла сумарні (якісне визначення)1 350
Жовчні кислоти400
Залізо сироваткове80
Калій (сироватка)80
Кальцій загальний (сироватка)80
Кальцій іонізований (сироватка)140
Креатинін80
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)180
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ)760
Креатинфосфокіназа (КФК загальна)80
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)80
Ліпаза100
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)80
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)80
Ліпопротеїн (а)300
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)80
Магній80
Мікроальбумінурія170
Натрій (сироватка)80
Панкреатична еластаза (сироватка)960
Прогастрин рилізинг пептид (proGRP)1 380
Ревматоїдний фактор (РФ)100
C-реактивний білок (СРБ)160
C-реактивний білок, високочутливий (C-Reactive Protein, High Sensitivity)160
Селен980
Серомукоїди80
Сечова кислота80
Сечовина80
Прокальцитонін760
Тимолова проба80
Трансферин150
Тригліцериди80
Тимідинкіназа780
Феритин200
Фолієва кислота (сироватка)200
Фосфор70
Хлор (сироватка)80
Холестерин80
Холінестераза (сироватка)80
Церулоплазмін190
Цистатин С510
NT-proBNP1100
Аналіз моніторингу побічної дії ліків
ПослугаВартість, грн
Амфетаміни (якісне визначення)360
Барбітурати (якісне визначення)360
Бензодіазепіни (якісне визначення)360
Вальпроєва кислота220
Еверолімус1800
Ізоніазид960
Каннабіноїди (якісне визначення)360
Карбамазепін220
Кокаїн (якісне визначення)360
Креатин280
Ламотриджин1880
Леветірацетам1820
Літій220
Опіати (якісне визначення)360
Сиролімус1820
Такролімус1820
Теофілін1400
Топірамат1820
Циклоспорин1820
Лабораторний аналіз на важкі метали
ПослугаВартість, грн
Кадмій980
Мідь210
Ртуть720
Свинець920
Хром1020
Цинк320
Панель гормональнальних досліджень
ПослугаВартість, грн
1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D860
17-α-оксипрогестерон (17-OHP)180
25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D380
β-Cross Laps (кров)600
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний (для вагітних на 5 – 18тиж. включно)190
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) – для невагітних та вагітних до 4 тиж. вагітності190
Адипонектин1740
Альдостерон310
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ)280
Андростендіон280
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна)180
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)450
Глікований гемоглобін (HbA1c)180
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG)180
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG450
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s)200
Дигідротестостерон310
Естрадіол (E2)170
Естрон (E1)920
З’єднуючий пептид (С-пептид)180
Інгібін B500
Інсулін180
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення)680
Інсулінові рецептори (α та β ланцюги), антитіла IgG2140
Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1)260
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3)260
Кальцитонін320
Копептин (C-terminal pro arginine-vasopressin, CT-proAVP)1500
Кортизол (сироватка)250
Кортизол (слина)280
Лептин470
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)190
Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b)640
Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP)860
Мелатонін (сироватка)1580
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма)1680
Остаза (кістково-лужна фосфатаза, кількісне визначення)980
Остеокальцин340
Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT)780
Паратгормон (ПТГ)190
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO)190
Прогестерон180
Проінсулін760
Пролактин180
Пролактин з розведенням (1:100)220
Ренін прямий300
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ)350
Серотонін680
Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ)180
Тестостерон (слина)780
Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка)220
Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка)180
Тиреоглобулін (ТГ)200
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ)200
Тиреотропний гормон (ТТГ)150
Тирозинфосфатаза, антитіла IgG760
Тироксин вільний (T4 вільний)150
Тироксин загальний (T4 загальний)150
Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла1600
Трийодтиронин вільний (T3 вільний)150
Трийодтиронин загальний (T3 загальний)150
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)180
Фруктозамін150
Панель цитологічних досліджень
ПослугаВартість, грн
Назоцитограма150
Панель онкологічних досліджень
ПослугаВартість, грн
α-фетопротеїн (АФП)200
β2-мікроглобулін240
β-ХГЛ вільний180
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)380
Лабораторна діагностика гепато-целлюлярной карциноми (α-Фетопротеїн (AFP); Дез-γ-карбоксипротромбін (DCP))3800
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)440
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)330
Онкомаркер HE4410
Онкомаркер білок S-100640
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)200
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50)640
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)200
Онкомаркер ШКТ (СА 242)350
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)330
Онкомаркер яєчників (СА 125)190
Перерахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %)50
Простатична кисла фосфатаза (РАР)200
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)180
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)210
Тканинний поліпептидний антиген1200
Тумор-M2-піруваткіназа1300
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF)990
Хромогранин А1300
Панель бактеріологічних досліджень
ПослугаВартість, грн
Бакпосів з вуха + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)330
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)330
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida)330
Бакпосів з носа + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)330
Бакпосів з ока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)330
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)330
Бакпосів із закритих порожнин + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)330
Бакпосів мокротиння + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори)330
Бакпосів молока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)330
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) + антибіотикограма (у разі виявлення Staphylococcus aureus)330
Бакпосів на Streptococcus agalactiae (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus agalactiae)330
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus pyogenes)330
Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал) + антибіотикограма330
Бакпосів сечі + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори)330
Дисбактеріоз380
Панель інфекційних досліджень
ПослугаВартість, грн
Обстеження на Helicobacter pylori
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA190
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG190
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення)320
Helicobacter pylori, антитіла IgG190
Обстеженння на Гепатит А 
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG220
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM220
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні240
Обстеження на Гепатит В  
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG220
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM220
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні240
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg260
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні270
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)220
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні240
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення280
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time)880
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time)370
Пакет “Первинний скринінг на гепатит В” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні)370
Пакет “Комплекс гепатиту B” (HBs-антиген; HBs-антитіла (кількісне визначення); HBc-антитіла (IgG/IgM); HBc-антитіла IgM; HBe-антиген; HBe-антитіла)1460
Обстеження на Гепатит С  
Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)720
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM190
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні260
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time)860
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time)1050
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time)420
Обстеження на Гепатит D  
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgM200
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні200
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, кількісне визначення, Real-timе)1120
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісне визначення, Real-timе)440
Обстеження на Гепатит E, G  
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgG200
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgM200
ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV) (кров, якісне визначення, Real-time)440
Обстеження на Гепатит (комплексні пакети)  
Пакет “Первинний скринінг на гепатити В і С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))1090
Пакет “Гепатити В, С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))930
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів” (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)400
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Глікований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)820
Пакет “Гепатити А, В, С” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз))100
Пакет “Первинний скринінг інфекційних гепатитів” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні)990
Пакет “ПЛР. Гепатит С” (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time); ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs 8099917 T>G, rs12979860 C>T); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time))2100
Обстеження на Цитомегаловірус (ЦМВ)  
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення)280
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення)260
Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG460
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG180
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ180
Обстеження на Герпетичну інфекцію  
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgA320
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG210
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM210
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG180
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG180
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM180
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgA220
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM180
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG180
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM180
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення)260
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кров, якісне визначення)260
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення)280
Обстеження на вірус Епштейна-Барр  
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG310
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG180
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM180
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG180
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG180
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення)280
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (слина, кількісне визначення)280
Пакет “Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) (Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG)450
Обстеження на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)  
Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG480
Toxoplasma gondii, антитіла IgA220
Toxoplasma gondii, антитіла IgG180
Toxoplasma gondii, антитіла IgM180
ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення)280
Обстеження на Краснуху (Rubella virus)  
Вірус краснухи, авідність антитіл IgG340
Вірус краснухи, антитіла IgG180
Вірус краснухи, антитіла IgМ180
Обстеження на Parvovirus B19 
Parvovirus B19, антитіла IgG320
Parvovirus B19, антитіла IgM320
Обстеження на Бореліоз (Хвороба Лайма, Borrelia burgdorferi)  
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG240
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM240
Пакет “Бореліоз” (Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналіз)860
Пакет “Після укусу кліща” (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Borrelia burgdorferi, антитіла IgG; Borrelia burgdorferi, антитіла IgM)520
Обстеження на Паразитарні інфекції  
Ascaris lumbricoides, антитіла IgG400
Echinococcus granulosus, антитіла IgG260
Giardia (лямблії), антиген у калі (якісне визначення)380
Giardia (лямблії), антитіла сумарні250
Opisthorchis felineus, антитіла IgG220
Opisthorchis felineus, антитіла IgM220
Strongyloides stercoralis, антитіла IgG, метод EIA880
Toxocara canis, антитіла IgG300
Trichinella spiralis, антитіла IgG250
Пакет “Антитіла до гельмінтів” (Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Toxocara canis, антитіла IgG; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; Trichinella spiralis, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgM)1460
Обстеження на Helicobacter pylori  
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA180
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG180
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення)300
Helicobacter pylori, антитіла IgG180
Обстеження на Демодекс  
Кліщі роду демодекс (брови)180
Кліщі роду демодекс (вії)180
Кліщі роду демодекс (вміст папул)180
Кліщі роду демодекс (епітеліальний зішкріб)180
Обстеження на Bordetella pertussis (Кашлюк)  
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgA400
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgG340
Bordetella pertussis, антитіла IgG (метод Вестернблот)760
Bordetella pertussis, антитіла IgM340
Обстеження на Кір (Morbillivirus)  
Вірус кору, антитіла IgG240
Вірус кору, антитіла IgM370
Обстеження на Дифтерію  
Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG600
Обстеження на Епідемічний паротит (Rubalavirus)  
Вірус паротиту, антитіла IgG200
Вірус паротиту, антитіла IgM320
Обстеження на Chlamydia pneumoniae  
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgA280
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG200
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM200
Обстеження на Mycoplasma pneumoniae  
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA320
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG200
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM200
Обстеження на Staphylococcus areus, MRSA (метицилінорезистентний)  
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (ліквор, кількісне визначення)360
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (р/г зішкріб, кількісне визначення)360
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (сеча, кількісне визначення)360
Дослідження на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19)
ПослугаВартість, грн
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgA, методом ІФА400
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, методом ІФА400
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgM, методом ІФА400
Панель імунологічних досліджень
ПослугаВартість, грн
Аутоімунологічні дослідження  
ANA-профіль (БлотАналіз)1380
HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення)740
Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG400
PM-Scl, антитіла IgG560
RNP (ANA-Screen), антитіла IgG360
Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG360
Sm (ANA-Screen), антитіла IgG360
Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG360
SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG360
SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG360
Аквапорин-4, антитіла IgG1120
Аннексін V, антитіла IgG, якісне визначення (маркер апоптозу)1840
Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод IFT)380
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)380
Базальна мембрана альвеолярного апарату, антитіла IgG780
Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG360
Базальна мембрана трубчастого апарату, антитіла IgG780
Білок p53, антитіла IgG (кількісне визначення)1040
Внутрішній фактор Кастла, антитіла IgG1260
Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA, метод IFT)340
ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG400
ДНК односпіральна, антитіла IgG420
Ендотелій, антитіла IgG (метод IFT)820
Кератин, антитіла IgA, IgG, IgM1150
Мієлін-асоційований глікопротеїн, антитіла IgM2240
Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG320
Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення)480
Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT)300
Міозитний профіль (БлотАналіз)940
Міокард, антитіла сумарні (метод IFT)340
Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG340
Парієтальні клітини шлунка, антитіла IgG (PCA)420
Печінковий профіль (БлотАналіз)860
Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG340
Профіль гангліозидний, антитіла IgG/IgM (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b), БлотАналіз1120
Рецептори ацетилхоліну, антитіла IgG840
Рибосомальний протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG420
Розчинний антиген печінки/ підшлункової залози, антитіла IgG500
Тітин, антитіла600
Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG420
Центромер B (ANA-Screen), антитіла IgG420
Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG500
Частка, що розпізнає сигнал (SRP), антитіла (анти-SRP)760
Пакет “Десмоглеїн, антитіла IgA, IgG” (Десмоглеїн, антитіла IgA; Десмоглеїн, антитіла IgG)1800
Пакет “Печінкова панель” (Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення); Мітохондріальний антиген М2-3Е, антитіла IgG; Розчинний антиген печінки/підшлункової залози, антитіла IgG; Цитозольний антиген типу 1 печінки, антитіла IgG)1460
Пакет “Системні захворювання” (ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG;Антинуклеарні антитіла (ANA-Screen);Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG;Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG;SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG;SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG;Sm (ANA-Screen), антитіла IgG;Хроматин (ANA-Screen), антитіла IgG;Рибосомальний протеїн (ANA-Screen), антитіла IgG;Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG;RNP (ANA-Screen), антитіла IgG;Центромер B (ANA-Screen), антитіла IgG)1750
Пакет “Системні васкуліти – ANCA” (Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG;Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG;Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG)810
Пакет “ANCA – антитіла IgG” (Лактоферин, антитіла IgG_ANCA; Нейтрофільна еластаза, антитіла IgG_ANCA; Катепсин G, антитіла IgG_ANCA; Бактерицидний білок, підвищуючий проникність (BPI), антитіла IgG_ANCA; Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG_ANCA; Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG_ANCA)1350
Діагностика целіакії  
Генетика. Целіакія (HLA DQ2, DQ7, DQ8)7400
Гліадин, антитіла IgA320
Гліадин, антитіла IgG320
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA440
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG480
Ендомізіум, антитіла IgA (метод IFT)340
Ендомізіум, антитіла IgG (метод IFT)340
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA360
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG360
Пакет “Антитіла IgG, IgA до тканинної трансглутамінази” (Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA)550
Ревматоїдна панель  
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор)400
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор)400
Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор)400
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG400
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG540
Пакет “Аутоантитіла до Fc-фрагменту IgG-Ревматоїдний фактор” (Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))960
Пакет “Ревматоїдна панель 1” (Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))1280
Пакет “Ревматоїдна панель 2” (Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG; Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG; Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgA (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgG (ревматоїдний фактор); Fc-фрагмент IgG аутоантитіла IgM (ревматоїдний фактор))1710
Імунологічні дослідження  
Комплемент (C3C компонент)120
Комплемент (С4 компонент)120
Комплемент C1q циркулюючих імунних комплексів, аутоантитіла440
Пакет “Комплексне імунологічне дослідження” (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка); Комплемент (C3C компонент); Комплемент (С4 компонент); Оцінка субпопуляції лімфоцитів в крові; Функціональна активність імунних клітин/ЦІК)750
Імуноглобуліни A,E,G,M
Імуноглобулін A (IgA, сироватка)150
Імуноглобулін A (IgA, слина)680
Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка)200
Імуноглобулін G (IgG, сироватка)150
Імуноглобулін M (IgМ, сироватка)150
Пакет “Гуморальний імунітет” (Імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка); Імуноглобулін A (IgA, сироватка); Імуноглобулін M (IgМ, сироватка); Імуноглобулін G (IgG, сироватка))520
Інтерлейкіни  
Інтерлейкін-1 бета (ІЛ-1, IL-1 beta)840
Інтерлейкін-4 (ІЛ-4, IL-4)1850
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6)1080
Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R)840
Діагностика антифосфоліпідного синдрому  
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgA720
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG330
β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM330
Вовчаковий антикоагулянт340
Кардіоліпін, антитіла IgG220
Кардіоліпін, антитіла IgM250
Кардіоліпін, антитіла IgА800
Протеїн S (активність)1420
Протеїн С (активність)740
Фосфатидилсерин, антитіла IgA580
Фосфатидилсерин, антитіла IgG580
Фосфатидилсерин, антитіла IgM580
Фосфоліпіди, антитіла IgG270
Фосфоліпіди, антитіла IgM270
Пакет “Первинний скринінг на антифосфоліпідний синдром” (Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)710
Пакет “Тромбофілія” (Гомоцистеїн; Кардіоліпін, антитіла IgG; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)1000
Пакет “Антифосфоліпідний синдром 1” (Фосфоліпіди, антитіла IgG; Фосфоліпіди, антитіла IgM; Вовчаковий антикоагулянт; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)1230
Пакет “Антифосфоліпідний синдром 2” (Кардіоліпін, антитіла IgG; Кардіоліпін, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG)910
Панель алергологічних досліджень
ПослугиВартість, грн
Маркери  
Діаміноксидаза700
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP)320
Дослідження на алергени IgE  
α-лактальбумін, антитіла IgE170
Абрикос, антитіла IgE170
Авокадо, антитіла IgE170
Акація (пилок), антитіла IgE170
Амброзія полинолиста, антитіла IgE170
Ананас, антитіла IgE170
Апельсин, антитіла IgE170
Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE170
Баклажан, антитіла IgE170
Банан, антитіла IgE170
Баранина, антитіла IgE170
Береза (пилок), антитіла IgE170
Береза основний алерген, антитіла IgE350
Білок яєчний, антитіла IgE170
Бузина (пилок), антитіла IgE750
Бук (пилок), антитіла IgE170
Буряк червоний столовий, антитіла IgE350
Бухарнік шерстистий, антитіла IgE170
Верба козяча (пилок), антитіла IgE170
Виноград, антитіла IgE170
Вишня, антитіла IgE170
Вівсяна мука, антитіла IgE170
Вільха (пилок), антитіла IgE170
Волоський горіх (пилок), антитіла IgE170
Волоський горіх, антитіла IgE170
Гарбуз, антитіла IgE170
Горох, антитіла IgE170
Грейпфрут, антитіла IgE170
Гречана мука, антитіла IgE170
Грибки Rhizopus nigricans, антитіла IgE170
Груша, антитіла IgE170
Диня, антитіла IgE170
Дріжджоподібний грибок Candida albicans, антитіла IgE170
Дуб (пилок), антитіла IgE170
Епідерміс барана, антитіла IgE170
Епідерміс кішки, антитіла IgE170
Епідерміс коня, антитіла IgE170
Епідерміс кролика, антитіла IgE170
Епідерміс морської свинки, антитіла IgE170
Епідерміс собаки, антитіла IgE350
Епітелій миші, антитіла IgE170
Епітелій хом’яка, антитіла IgE170
Епітелій щура, антитіла IgE170
Єжа збірна, антитіла IgE170
Житнє борошно, антитіла IgE170
Жито, антитіла IgE170
Жовток яєчний, антитіла IgE170
Золотарник, антитіла IgE170
Ільм (пилок), антитіла IgE170
Індичатина, антитіла IgE170
Інжир (свіжий плід), антитіла IgE170
Кава, антитіла IgE170
Казеїн, антитіла IgE170
Какао, антитіла IgE170
Камбала, антитіла IgE170
Картопля, антитіла IgE170
Каштан європейський, антитіла IgE170
Квасоля зелена, антитіла IgE170
Кедр, антитіла IgE170
Кипарис (пилок), антитіла IgE170
Ківі, антитіла IgE170
Клейковина (глютен), антитіла IgE320
Клен (пилок), антитіла IgE150
Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE170
Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE170
Кліщ Lepidoglyphus destructor, антитіла IgE170
Кліщ борошняний Acarus siro, антитіла IgE170
Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgE170
Кокосовий горіх, антитіла IgE170
Колосок запашний, антитіла IgE170
Кориця, антитіла IgE170
Костриця лучна, антитіла IgE170
Краб, антитіла IgE170
Креветка, антитіла IgE170
Кролятина, антитіла IgE170
Кропива, антитіла IgE170
Кукурудза, антитіла IgE170
Кульбаба, антитіла IgE170
Кунжут, антитіла IgE170
Курятина, антитіла IgE170
Латекс, антитіла IgE170
Лимон, антитіла IgE170
Липа (пилок), антитіла IgE170
Лісовий горіх, антитіла IgE170
Ліщина (пилок), антитіла IgE170
Лобода біла, антитіла IgE170
Лобода садова, антитіла IgE170
Лосось, антитіла IgE170
Майоран, антитіла IgE170
Малина, антитіла IgE170
Мальва (пилок), антитіла IgE170
Манго, антитіла IgE170
Мандарин/клементін, антитіла IgE170
Мед, антитіла IgE170
Мигдаль, антитіла IgE170
Мідія, антитіла IgE170
Молоко (кип’ячене), антитіла IgE170
Молоко козяче, антитіла IgE170
Молоко коров’яче, антитіла IgE170
Морква, антитіла IgE170
Овес польовий, антитіла IgE170
Ожина, антитіла IgE750
Олива зелена, антитіла IgE170
Олива чорна, антитіла IgE350
Оселедець, антитіла IgE170
Отрута бджоли, антитіла IgE170
Отрута джмеля, антитіла IgE350
Отрута оси, антитіла IgE170
Отрута шершня, антитіла IgE350
Палтус, антитіла IgE170
Папая, антитіла IgE170
Пеніцилін В, антитіла IgE170
Персик, антитіла IgE170
Печериця, антитіла IgE170
Пір’я канарки, антитіла IgE170
Пір’я папуги, антитіла IgE170
Пір’я хвилястого папуги, антитіла IgE170
Пажитниця, антитіла IgE170
Плісень Alternaria alternata, антитіла IgE170
Плісень Aspergillus flavus, антитіла IgE170
Плісень Aspergillus fumigatus, антитіла IgE170
Плісень Aspergillus niger, антитіла IgE170
Плісень Aspergillus terreus, антитіла IgE170
Плісень Cladosporium herbarum, антитіла IgE170
Плісень Mucor racemosus, антитіла IgE350
Плісень Penicillium notatum, антитіла IgE170
Плісень Setomelanomma rostrata, антитіла IgE170
Подорожник, антитіла IgE170
Полин, антитіла IgE170
Помідор, антитіла IgE170
Пшениця, антитіла IgE170
Пшеничне борошно, антитіла IgE170
Рак річковий, антитіла IgE170
Рис, антитіла IgE170
Ріпак (пилок), антитіла IgE170
Сардина (Середземне море), антитіла IgE170
Свинина, антитіла IgE170
Селера, антитіла IgE170
Сироватка молочна, антитіла IgE170
Скумбрія, антитіла IgE170
Слива, антитіла IgE170
Смородина червона, антитіла IgE350
Собача шерсть, антитіла IgE170
Солянка холмова, антитіла IgE170
Сочевиця, антитіла IgE170
Соя, антитіла IgE170
Суниця, антитіла IgE170
Тарган, антитіла IgE170
Тархун, антитіла IgE170
Тимофіївка, антитіла IgE170
Трава Байя, антитіла IgE170
Трава свинорий, антитіла IgE170
Трави (пізнє цвітіння), антитіла IgE170
Трави (раннє цвітіння), антитіла IgE170
Тріска, антитіла IgE170
Тунець, антитіла IgE170
Фікус, антитіла IgE170
Фінік, антитіла IgE170
Хек (мерлуза), антитіла IgE350
Хлібопекарські дріжджі, антитіла IgE170
Цвітна капуста, антитіла IgE170
Чай, антитіла IgE170
Часник, антитіла IgE170
Чебрець, антитіла IgE350
Червоний перець (паприка), антитіла IgE170
Шоколад, антитіла IgE170
Шпинат, антитіла IgE170
Щавель кислий, антитіла IgE170
Яблуко, антитіла IgE170
Яйце цільне, антитіла IgE170
Яловичина, антитіла IgE170
Ясен (пилок), антитіла IgE170
Ячмінне борошно, антитіла IgE170
Ячмінь, антитіла IgE350
Молекулярна алергодіагностика  
Пакет “Весняні дерева” (Береза (rBet v1), антитіла IgE; Береза (rBet v2), антитіла IgE; Береза (rBet v4), антитіла IgE)980
Пакет “Суміш трав: злакові та лугові” (Тимофіївка (rPhl p1), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p7), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p12), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p5b), антитіла IgE)1440
Пакет “Полин” (Тимофіївка (rPhl p7), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p12), антитіла IgE; Полин (nArt v1), антитіла IgE; Полин (nArt v3), антитіла IgE)1520
Пакет “Амброзія” (Тимофіївка (rPhl p7), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p12), антитіла IgE; Амброзія (nAmb a1), антитіла IgE)1080
Пакет “Кліщі” (Кліщ домашнього пилу (d1), антитіла IgE; Кліщ (nDer p1), антитіла IgE; Кліщ (rDer p2), антитіла IgE; Кліщ (rDer p10), антитіла IgE)1360
Пакет “Астма/риніт дитячий” (Кліщ домашнього пилу (d1), антитіла IgE; Епідерміс кішки (e1), антитіла IgE; Епідерміс собаки (e5), антитіла IgE; Білок яєчний (f1), антитіла IgE; Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p1), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p5b), антитіла IgE; Береза (rBet v1), антитіла IgE; Полин (пилок) (w6), антитіла IgE)2400
Пакет “Астма/риніт дорослий” (Кліщ домашнього пилу (d1), антитіла IgE; Епідерміс кішки (e1), антитіла IgE; Епідерміс собаки (e5), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p1), антитіла IgE; Тимофіївка (rPhl p5b), антитіла IgE; Плісень Alternaria alternata (m6), антитіла IgE; Береза (rBet v1), антитіла IgE; Амброзія полинолиста (w1), антитіла IgE; Полин (пилок) (w6), антитіла IgE)2400
Пакет “Молоко” (Молоко коров’яче (f2), антитіла IgE; Казеїн (nBos d8), антитіла IgE)660
Пакет “Перед вакцинацією” (Желатин коров’ячий (с74), антитіла IgE; Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE ; Хлібопекарські дріжджі (f45), антитіла IgE)940
Пакет “Яйце” (Овальбумін курячого яйця (nGal d2), антитіла IgE ; Овамукоїд курячого яйця (nGal d1), антитіла IgE ; Кональбумін курячого яйця (nGal d3), антитіла IgE ; Жовток яєчний (f75), антитіла IgE; Лізоцим (nGal d4), антитіла IgE )1760
Пакет “Aspergillus fumigatus (Цвіль)” (Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f1), антитіла IgE; Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f2), антитіла IgE; Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f4), антитіла IgE; Плісень Aspergillus fumigatus (rAsp f6), антитіла IgE; Плісень Alternaria alternata (rAlt a1), антитіла IgE)1660
Алергопакети (антитіла IgE)  
ALEX тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, антитіла IgE)3900
Алергопанель загальна, антитіла IgE (20 показників) (Арахіс; Молоко; Білок курячого яйця; Жовток курячого яйця; Картопля; Морква; Тріска; Яблуко; Соя; Пшеничне борошно; Пилок бородавчастої берези; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Cladosporium herbarum; Лугова тимофіївка; Пилок полин; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Епідерміс собаки; Епідерміс кішки; Епідерміс коня)1000
Алергопанель інгаляційна 1, антитіла IgE (21 показник) (Пилок бородавчастої берези; Пилок сірого вільшняка; Пилок ліщини; Пилок дуба; Лугова тимофіївка; Пилок жита; Пилок полину; Пилок подорожника ланцетолистого; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Епідерміс собаки; Епідерміс кішки; Епідерміс коня; Епідерміс морської свинки; Епідерміс хом’яка; Епідерміс кролика; Плісень Penicillium notatum; Плісень Cladosporium herbarum; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Alternaria alternata)1000
Алергопанель скринінг, антитіла IgE (55 показників) (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Отрута бджоли; Отрута оси; Тарган; Домашній пил; Епідерміс кішки; Епідерміс собаки; Епідерміс коня; Плісень Alternaria alternata; Плісень Aspergillus fumigatus; Плісень Cladosporium herbarum; Плісень Penicillium notatum; Колосок запашний; Грястиця збірна; Тимофіївка; Жито; Вільха (пилок); Береза (пилок); Ліщина (пилок); Дуб (пилок); Кипарис (пилок); Амброзія полинолиста; Полин (пилок); Подорожник; Латекс; Помідори; Морква; Картопля; Селера; Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Тріска; Краб; Креветки; Бичачий сироватковий альбумін; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; Казеїн; Яловичина; Баранина; Хлібопекарські дріжджі; Пшеничне борошно; Житнє борошно; Рис; Соя; Кунжут; Арахіс (земляний горіх); Лісовий горіх; Мигдаль; Яблуко; Ківі; Абрикос; Маркер перехресної реакції (CCD))1940
Алергопанель харчова 1, антитіла IgE (20 показників) (Лісовий горіх; Арахіс; Волоський горіх; Мигдаль;Молоко; Білок курячого яйця; Жовток курячого яйця; Казеїн; Картопля; Селера; Морква; Помідор; Тріска;Креветки; Персик;Яблуко; Соя; Пшеничне борошно; Кунжут; Житнє борошно)1000
Алергопанель харчова 2, антитіла IgE (20 показників) (Арахіс; Картопля; Помідор; Тріска; Пшеничне борошно; Гречане борошно; Какао; Сир (тверді сорти); Тунець; Лосось; Свинина; Курятина; Яловичина; Суміш цитрусових; Дріжджі пекарські; Рис; Ячмінне борошно; Часник; Солодкий каштан; Скумбрія)1000
Алергопанель педіатрична, антитіла IgE (20 показників) + звіт з описом лабораторних показників (Молоко; Білок курячого яйця; Домашній пил; Суміш пилку вільхи та берези; Дуб (пилок); Пилок полин; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus; Епідерміс кішки; Епідерміс собаки; Краби; Суміш креветок; Персик; Суміш тарганів; Плісень Alternaria alternata; Амброзія полинолиста; Тимофіївка; Соя; Жито (пилок); Кедр; Загальний IgE)1000
Пакет “Суміш пір’я №1, антитіла IgE” (Пір’я хвилястого папуги, антитіла IgE; Пір’я канарки, антитіла IgE; Пір’я папуги, антитіла IgE)380
Пакет “Кліщова суміш, антитіла IgE” (Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE; Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE; Кліщ Lepidoglyphus destructor, антитіла IgE; Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgE)500
Пакет “Зернова суміш, антитіла IgE” (Вівсяна мука, антитіла IgE; Гречана мука, антитіла IgE; Пшеничне борошно, антитіла IgE; Кукурудза, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш морепродуктів № 1, антитіла IgE” (Креветка, антитіла IgE; Тунець, антитіла IgE; Мідія, антитіла IgE)380
Пакет “Суміш морепродуктів №2, антитіла IgЕ” (Тріска, антитіла IgE; Лосось, антитіла IgE; Оселедець, антитіла IgE; Скумбрія, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш овочів №1, антитіла IgE” (Помідор, антитіла IgE; Морква, антитіла IgE; Картопля, антитіла IgE; Червоний перець (паприка), антитіла IgE)500
Пакет “Суміш епідермісу тварин, антитіла IgE” (Епідерміс кішки, антитіла IgE; Епідерміс коня, антитіла IgE; Епідерміс барана, антитіла IgE)380
Пакет “Суміш плісневих грибків № 1,антитіла IgE” (Плісень Aspergillus fumigatus, антитіла IgE; Плісень Aspergillus flavus, антитіла IgE; Плісень Aspergillus niger, антитіла IgE; Плісень Aspergillus terreus, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш плісневих грибків № 2, антитіла IgE” (Плісень Alternaria alternata, антитіла IgE; Плісень Cladosporium herbarum, антитіла IgE; Дріжджоподібний грибок Candida albicans, антитіла IgE; Плісень Penicillium notatum, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш м’ясних продуктів, антитіла IgE” (Свинина, антитіла IgE;Яловичина, антитіла IgE; Курятина, антитіла IgE; Індичатина, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш пилку дерев № 1, антитіла IgE” (Береза (пилок), антитіла IgE; Ліщина (пилок), антитіла IgE; Дуб (пилок), антитіла IgE; Вільха (пилок), антитіла IgE)500
Пакет “Суміш пилку дерев № 2, антитіла IgE” (Мальва (пилок), антитіла IgE; Верба козяча (пилок), антитіла IgE; В’яз (пилок), антитіла IgE; Клен (пилок), антитіла IgE)500
Пакет “Суміш епідермісу гризунів, антитіла IgE” (Епідерміс морської свинки, антитіла IgE; Епітелій щура, антитіла IgE; Епітелій миші, антитіла IgE; Епітелій хом’яка, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш цитрусових № 1, антитіла IgE” (Лимон, антитіла IgE; Грейпфрут, антитіла IgE; Апельсин, антитіла IgE; Мандарин/клементін, антитіла IgE)500
Пакет “Фруктово-ягідна суміш № 3, антитіла IgE” (Персик, антитіла IgE; Яблуко, антитіла IgE; Ківі, антитіла IgE; Банан, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш трав № 1, антитіла IgE” (Жито, антитіла IgE; Тимофіївка, антитіла IgE; Колосок запашний, антитіла IgE; Пажитниця, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш трав № 2, антитіла IgE” (Амброзія полинолиста, антитіла IgE; Подорожник, антитіла IgE; Полин, антитіла IgE; Лобода біла, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш трав № 3, антитіла IgE” (Полин, антитіла IgE; Бухарник шерстистий, антитіла IgE; Лобода садова, антитіла IgE; Солянка холмова, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш приправ, антитіла IgE” (Майоран, антитіла IgE; Тархун, антитіла IgE; Чебрець, антитіла IgE)500
Пакет “Фруктово-ягідна суміш № 1, антитіла IgE” (Виноград, антитіла IgE; Груша, антитіла IgE; Абрикос, антитіла IgE; Вишня, антитіла IgE)500
Пакет “Фруктово-ягідна суміш № 2, антитіла IgE” (Ананас, антитіла IgE; Слива, антитіла IgE; Малина, антитіла IgE; Суниця, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш горіхів, антитіла IgE” (Лісовий горіх, антитіла IgE; Мигдаль, антитіла IgE; Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE; Волоський горіх, антитіла IgE)500
Пакет “Суміш овочів № 2, антитіла IgE” (Помідор, антитіла IgE; Морква, антитіла IgE; Гарбуз, антитіла IgE; Баклажан, антитіла IgE)500
Алергопакети (антитіла IgG)  
Пакет “Харчові алергени (108 штук), антитіла IgG, БлотАналіз” (Чорний чай; Кава;Мед;Хлібопекарські дріжджі;Пивні дріжджі;Тріска;Камбала;Форель;Риба меч; Хамса/анчоус;Креветка;Молюски;Тунець; Лосось;Раки;Суміш грибів 2 (боровики (білий гриб),польські гриби);Суміш грибів 1 (гливи, печериці, шиітаке, лисички); Кокосовий горіх;Волоський горіх;Насіння соняшнику;Кунжут;Фісташки;Арахіс (земляний горіх);Лісовий горіх;Какао боби; Кешью;Мигдаль;Ваніль;Чебрець;Розмарин;Мак; Перцева м’ята;Петрушка;Орегано; Мускатний горіх;Зерна гірчиці;Часник; Кориця;Перець (чорний/білий);Базилік; Фінік;Курятина;Яловичина;Рис;Ячмінне борошно;Клейковина (глютен);Вівсяне борошно;Житнє борошно;Спельта; Пшеничне борошно;Пшоно;Кукурудза; Насіння льону;Гречане борошно;Свинина; Баранина;Індичатина;Козячий сир;Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Йогурт; Овечий сир; Овече молоко; Козине молоко; Броколі; Перець червоний стручковий; Буряк червоний столовий; Баклажан; Морква; Селера; Огірок; Чилі; Цибуля-порей; Хрін; Цибуля ріпчаста; Оливки; Капуста червоноголова; Картопля; Ріпа; Помідор; Соєві боби; Горох Квасоля стручкова; Шпинат; Спаржа; Артишок; Цукіні; Маш-салат; Салат-латук; Квасоля біла; Сочевиця; Виноград (білий/синій); Вишня; Банан; Абрикос; Яблуко; Апельсин; Нектарин; Лимон; Ківі; Ананас; Полуниця; Кавун; Слива; Груша; Персик; Грейпфрут)44680
Пакет “Харчові алергени (216 штук), антитіла IgG, БлотАналіз” (Сафлорова олія; Пекарський порошок; Зелений чай; Алое вера; Агар-агар; Краб; Ікра; Сібас (лаврак); Морський окунь; Сардина;Устриця; Восьминіг; Скумбрія; Лобстер (омар); Оселедець; Палтус; Щука; Пікша; Дорада; Вугор; Кальмар; Короп; Горіх кола; Каштан; Кедровий горіх; Макадамія (австралійський горіх); Бразильський горіх; М’ята; Хміль; Тархун; Каррі; Перець кайєнський; Шавлія; Шафран; Майоран; Імбир; Кріп; Кмин; Коріандр; Гвоздика; Шніт-цибуля; Каперси; β-лактоглобулін; Кефір; Конятина; М’ясо цесарки; М’ясо косулі; Кроляче м’ясо; Перепелине м’ясо; Страусине м’ясо; Гусяче м’ясо; Козяче м’ясо; Качине м’ясо; Насіння ріпаку; Плоди ріжкового дерева; Сир Камамбер; Масло вершкове; Сир плавлений; Сир Моцарела; Сир Емменталь; Казеїн; Сир кисломолочний (cottage cheese); Цвітна капуста; Брюссельська капуста; Пагони бамбука; Пагони бамбука; Сир кисломолочний (curd cheese); Фенхель; Пекінська капуста; Буряк листовий (мангольд); Топінамбур; Гарбуз; Редька; Капуста кучерява (кале); Савойська капуста; Виноградне листя; Батат (солодка картопля); Цибуля-шалот; Капуста білокачанна; Горошок в стручках; Корінь солодки; Нут (турецький горох); Кормові боби; Ожина; Авокадо; Рукола; Салат Айсберг; Цикорій; Квасоля Кідні; Маш (боби мунг); Журавлина; Чорниця; Смородина чорна; Смородина червона; Лічі китайський; Лайм; Диня мускатна; Аґрус; Інжир; Папайя; Манго; Диня мускусна (канталупа); Плоди шипшини; Малина; Гранат; Ромашка; Лавровий лист; Насіння анісу; Родзинки; Чорний чай; Кава; Мед; Хлібопекарські дріжджі; Пивні дріждж; Тріска; Камбала; Форель; Риба меч; Хамса/анчоус; Креветка; Молюски; Тунець; Лосось; Раки; Суміш грибів 2 (боровики (білий гриб), польські гриби); Суміш грибів 1 (вешенки, печериці, шиітаке, лисички); Кокосовий горіх; Волоський горіх; Насіння соняшнику; Кунжут; Фісташки; Арахіс (земляний горіх); Лісовий горіх; Какао боби; Кешью; Мигдаль; Ваніль; Чебрець; Розмарин; Мак; Перцева м’ята; Петрушка; Орегано; Мускатний горіх; Зерна гірчиці; Часник; Кориця; Перець (чорний/білий); Базилік; Фінік; Курятина; Яловичина; Рис; Ячмінне борошно; Клейковина (глютен); Вівсяне борошно; Житнє борошно; Спельта; Пшеничне борошно; Пшоно; Кукурудза; Насіння льону; Гречане борошно; Свинина; Баранина; Індичатина; Козиний сир; Білок яєчний; Жовток яєчний; Молоко коров’яче; Йогурт; Овечий сир; Овече молоко; Козине молоко; Броколі; Перець червоний стручковий; Буряк червоний столовий; Баклажан; Морква; Селера; Огірок; Чилі; Цибуля-порей; Хрін; Цибуля ріпчаста; Оливки; Капуста червоноголова; Картопля; Ріпа; Помідор; Соєві боби; Горох; Квасоля стручкова; Шпинат; Спаржа; Артишок; Цукіні; Маш-салат; Салат-латук; Квасоля біла; Сочевиця; Виноград (білий/синій); Вишня; Банан; Абрикос; Яблуко; Апельсин; Нектарин; Лимон; Ківі; Ананас; Полуниця; Кавун; Слива; Груша; Персик; Грейпфрут)48920
Алергопакети (антитіла IgG4)  
Пакет “Суміш трав № 2, антитіла IgG4” (Амброзія полинолиста, антитіла IgG4; Полин (пилок), антитіла IgG4; Подорожник, антитіла IgG4; Лобода біла, антитіла IgG4)81150
Пакет “Кліщова суміш, антитіла IgG4” (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgG4; Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae, антитіла IgG4; Кліщ сливи Lepidoglyphus destructor, антитіла IgG4; Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, антитіла IgG4)81150

 

Комплексні дослідження
ПослугаВартість, грн
Пакет “Лабораторна діагностика саркоїдоза” (Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ); Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R))1100
Пакет “Жіноча онкологічна панель розширена” (Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Кальцитонін; Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))1700
Пакет “ПСА” (Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.); Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального)300
Пакет “Жіноча онкологічна панель 1” (Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА))820
Пакет “Чоловіча онкологічна панель” (Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер шлунка (СА 72-4); Простат-специфічний антиген загальний (ПСА); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); α-фетопротеїн (АФП))890
Пакет “Лабораторна діагностика раку яєчника” (Онкомаркер яєчників (СА 125); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))560
Пакет “Жіноча онкологічна панель 2” (Тиреоглобулін (ТГ); Онкомаркер молочної залози (СА 15-3); Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9); Онкомаркер яєчників (СА 125); Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА); Онкомаркер HE4; Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %))1150
ПослугаВартість, грн
Пакет “Тиреоїдний 1” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна))430
Пакет “Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт з описом лабораторних показників” (Трийодтиронин загальний (T3 загальний); Тироксин загальний (T4 загальний) ;Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ))1280
Пакет “Ендокринне здоров’я” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Глікований гемоглобін (HbA1c))420
Пакет “Тиреоїдний 2” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний))430
Пакет “Моніторинг раку щитоподібної залози” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тиреоглобулін (ТГ); Тироксин вільний (T4 вільний))580
Пакет “Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ))470
Пакет “Тиреоїдний 3” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний))450
Пакет “Тиреоїдний 4” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний))450
Пакет “Тиреоїдний” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Кальцитонін)680
Пакет “Тиреоїдний 5” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний))560
Пакет “Аутоімунні порушення. Щитоподібна залоза” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Трийодтиронин вільний (T3 вільний); Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ))990
Пакет “Діагностика гіперпаратиреозу” (Паратгормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований (сироватка); 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D)620
Пакет “Паратиреоїдний” (Паратгормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований (сироватка))320
Пакет “Стан кісткової тканини” (Кальцій загальний (сироватка); Паратгормон (ПТГ); Остеокальцин; Фосфор)550
Макропролактин (Пролактин загальний; Пролактин мономірний; Макропролактин)430
Пакет “Гіперпролактинемія” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (T4 вільний); Пролактин)410
Пакет “Гормональний 1” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))450
Пакет “Гормональні порушення в репродуктивному здоров’ї” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1))780
Пакет “Гіперандрогенні порушення” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); 17-α-оксипрогестерон (17-OHP); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))600
Пакет “Гормональний 2” (Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))580
Пакет “Гормональний 3” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))740
Пакет “Гормональний 5” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка); Кортизол (сироватка))530
Пакет “Індекс вільного тестостерону” (Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))320
Пакет “Cпіввідношення ЛГ/ФСГ” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ)300
Пакет “Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG); Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG))1020
Пакет “Оцінка оваріального резерва” (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Інгібін B; Антимюллерів гормон (АМГ, MIS))900
Пакет “Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2))590
Пакет “Контроль другої фази МЦ 1” (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))590
Пакет “Контроль другої фази МЦ 2” (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ))740
Пакет “Катехоламіни” (Адреналін (плазма); Норадреналін (плазма); Дофамін (плазма))1220
Пакет “Фактори зростання” (Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ); Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1); Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3))600
Пакет “Альдостерон-ренінове співвідношення” (Альдостерон; Ренін прямий; Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення)520
Пакет “Порушення вуглеводного обміну” (Глюкоза (сироватка); Інсулін; З’єднуючий пептид (С-пептид); Глікований гемоглобін (HbA1c); Розрахунок індексу HOMA)530
Пакет “Диференціальна діагностика діабетів” (Глікований гемоглобін (HbA1c); Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG)520
Пакет “Індекс HOMA” (Глюкоза (сироватка); Інсулін; Розрахунок індексу HOMA)250
Пакет “Діабетичний” (Глюкоза (сироватка); З’єднуючий пептид (С-пептид); Глікований гемоглобін (HbA1c); Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG)740
Пакет “Метаболічний” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Білок загальний; Сечова кислота; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; З’єднуючий пептид (С-пептид); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))760
ПослугаВартість, грн
Пакет “Біохімія крові розширена 1 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Інсулін; Паратгормон (ПТГ); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Залізо сироваткове; Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Натрій (сироватка); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ); Фосфор; Хлор (сироватка); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Калій (сироватка); Коефіцієнт атерогенності (КА); Розрахунок індексу HOMA)1100
Пакет “Біохімія крові розширена 2 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))860
Пакет “Біохімія крові 3 + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Глюкоза (сироватка); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))760
Пакет “Печінкові проби” (Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий;γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Білірубін непрямий)510
Пакет “Ниркові проби” (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина)210
Пакет “Ревмопроби” (Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (РФ); C-реактивний білок (СРБ))230
Пакет “Розширені білкові фракції – протеїнограма” (Розширені білкові фракції; Білок загальний для білкових фракцій)210
Пакет “Білкові фракції” (Білок загальний; Альбуміни (%); Глобуліни (%); Альбумін-глобулінове співвідношення)130
Пакет “Білірубін фракційно” (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий)140
Пакет “Ліпопротеїди фракційно + звіт з описом лабораторних показників” (Холестерин; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА))280
Пакет “Електроліти крові ” (Натрій (сироватка); Хлор (сироватка); Калій (сироватка))280
Фолати (в еритроцитах) (Фолати (цільна кров); Фолати (гематокрит); Фолати (концентрація в еритроцитах))200
Холінестераза (в еритроцитах) (Холінестераза (гематокрит); Холінестераза (плазма); Холінестераза (цільна кров); Холінестераза (активність в еритроцитах))280
Пакет “Контроль анемії” (Залізо сироваткове; Ціанокобаламін (вітамін B12); Трансферин;Феритин; Фолієва кислота (сироватка))660
Пакет “Оцінка насичення трансферину залізом” (Залізо сироваткове; Трансферин; Відсоток насичення трансферину)200
Глюкоза (сироватка)110
ПослугаВартість, грн
Забір венозної крові35
Забір капілярної крові35
Забір матеріалу (зішкріб)70
Довенна ін’єкція70
Дом’язова ін’єкція70

 

ПослугаВартість, грн
Масаж спини350
Масаж спини і шиї (комірцева зона)400
Дренажний масаж (масаж грудної клітки)250
Масаж верхніх кінцівок300
Масаж нижніх кінцівок300
Масаж першого відділу хребта300
Масаж живота200
Масаж голови250
Масаж обличчя150
Дитячий масаж (до 3 років)200

 

Call Now Button